Streep door plan Rijnhaven-Oost

Erna Straatsma
Alphen aan den Rijn

Het nieuwe ’omgevingsplan’ dat ontwikkeling van Rijnhaven-Oost in Alphen aan den Rijn mogelijk moet maken, voldoet niet. De Raad van State geeft de gemeente opdracht het plan aan te passen.

Twee bedrijven in het havengebied hebben met succes beroep aangetekend tegen het omgevingsplan, dat bedoeld is als de opvolger van het bestemmingsplan. Hun bezwaren zijn gegrond verklaard door de Raad van State. Het beoogde omgevingsplan is een voorloper van de Omgevingswet die na 1 juli 2019 van kracht wordt. Rijnhaven-Oost is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als profeproject om de nieuwe regels uit te testen.

Een diervoederbedrijf vreest de komst van woningen in het Rijnhavengebied, dat tot nu toe alleen bedrijven herbergt. De door de gemeente beoogde menging van functies, belemmert het diervoederbedrijf mogelijk in zijn doen en laten. Zo vreest het bedrijf in de toekomst niet meer te kunnen voldoen aan geur- en geluidsnormen. De geplande uitbreiding van het bedrijf komt mogelijk ook in gevaar.

Het rechtscollege vindt dat de gemeente te weinig oog heeft voor de belangen van het diervoederbedrijf en het omgevingsplan niet met de ’vereiste zorgvuldigheid’ heeft opgesteld.

Een autobedrijf heeft bezwaar aangetekend omdat het bedrijf in het geheel niet voorkomt in het omgevingsplan. In deelgebied Van Foreestlaan zijn alleen huizen en winkels toegestaan, alsmede het ’exploiteren van een bedrijf’. Onduidelijk is of voor alle activiteiten van een autobedrijf straks nog plek is. De Raad van State vindt ook deze bezwaren terecht.

De gemeente Alphen ziet niet in over de noodzakelijk aanpassing: ,,We repareren het omgevingsplan Rijnhaven en brengen het dit jaar nog in procedure. Dit levert nauwelijks vertraging op, want omdat het aangepaste omgevingsplan niet meer als ontwerp ter inzage hoeft, kan het na collegebehandeling direct door naar de raad.’’

Meer nieuws uit LD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.