Kaag en Braassem wil geen woningbouw in geluidscontour Schiphol

Kaag en Braassem wil geen woningbouw in geluidscontour Schiphol
Kaag en Braassem

De gemeenteraad van Kaag en Braassem voelt niets voor een beleidsregel die woningbouw binnen de geluidscontour van Schiphol mogelijk maakt. Geen enkele partij is van plan het voorstel van het college van B en W te steunen, bleek tijdens de oordeelsvorming afgelopen maandag.

De voordelen van woningbouw binnen de geluidscontour wegen volgens de raadsleden niet op tegen de nadelen.

,,Op de website van de Rijksoverheid staat nota bene dat geluidsoverlast kan leiden tot slapeloosheid en een hoge bloeddruk. Daarom verbaast dit voorstel mij des te meer’’, aldus Marcel Doze (CDA). ,,Deze contour is er juist om mensen te beschermen. Door een clausule op te nemen, voer je je taak als overheid niet goed uit.’’

Ook vragen de partijen zich af of de gemeente wel over voldoende kennis beschikt om de klachten en schadeclaims te verwerken. ,,Wanneer mag er dan wel en niet geklaagd worden?’’, oppert Gino Wesselman (D66).

Hilde Bax (SVKB) sluit zich daarbij aan. ,,Ik vraag me af of de gemeente wel is voorbereid op de verantwoordelijkheden. Schiphol wil zijn grenzen graag verleggen en routes kunnen veranderen. Voor je het weet is de contour de nieuwe norm geworden.’’

Keuze van de redactie