Teylingen kort op groenvoorzieningen

Redactie Leidsch Dagblad
Teylingen

Burgemeester en wethouders van Teylingen willen de komende jaren fors bezuinigen op gebouwen, groen en andere voorzieningen in de openbare ruimte.

Teylingen staat er goed voor, maar houdt in de meerjarenbegroting 2014-2017 rekening met oplopende rijksbezuinigingen. Voor komend jaar is het huishoudboekje op orde, maar alle bezuinigingen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, zijn nog niet in de begroting verwerkt. De verwachte tekorten, die oplopen tot 1,7 miljoen euro in 2017, noodzaken de gemeente om nu al keuzes voor de toekomst te maken. Dat vindt althans wethouder financiën Leo van der Zon (VVD). Het college kiest voor een snoeibeurt in de ’leefomgeving’ van Warmonders, Voorhouters en Sassenheimers. Voor een deel is dat letterlijk het geval. Zo is het plan om hagen, struiken en rozenperken in alle dorpen weg te halen en er onderhoudsarm gras voor terug te zaaien.Verder stelt het college voor om het aantal afvalbakken, speelplaatsen en verkeerinstallaties te verminderen. Gemeentelijke gebouwen worden zo mogelijk afgestoten. Daarvoor in aanmerking komen onder meer het gemeentehuis in Sassenheim,

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.