Fusie Noordwijkse welzijnsorganisaties

Peter van der Hulst
Noordwijk

Het welzijnswerk in Noordwijk komt in handen van een overkoepelende organisatie. Het Vrijwilligerssteunpunt, de stichting Welzijn Senioren Noordwijk en het Steunpunt Mantelzorg zullen daartoe fuseren. De nieuwe organisatie wordt ook verantwoordelijk voor de exploitatie van dienstencentra De Wieken en Het Centrum.

De overheveling van vele zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten vraagt om een professionele organisatie die de vele vrijwillige welzijnswerkers goed kan ondersteunen.

Het welzijnswerk in Noordwijk is nu ’bijzonder versnipperd’, stelt Inge van der Hauw, die als kwartiermaker de faciliteiten in de badplaats onder de loep nam. ,,Er zijn aparte organisaties voor senioren, jeugd, vluchtelingen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een handicap. Voor onderlinge samenwerking bestaat wel goede wil, maar in de praktijk blijft dit moeilijk te realiseren’’, stelt zij.

De nieuwe overkoepelende organisatie moet daarin verandering brengen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de wijziging en het daarvoor benodigde budget.

Voor de oprichting en de vestiging van ’Welzijn Noordwijk’ is éénmalig 81.460 euro nodig. De gevraagde 30.000 euro om samen met wijkverenigingen buurtplatforms op te zetten is uitgesteld, omdat eerst nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht.

Door de professionalisering van het welzijnswerk en uitbreiding van het takenpakket stijgt de jaarlijkse subsidie van zo’n vier ton nu naar ruim zes ton in 2016. Daar staan besparingen tegenover. Zo is de verwachting dat individuele problemen door het welzijnswerk vroegtijdig worden geconstateerd, zodat dure zorgkosten (deels) worden voorkomen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.