WSD-terrein is Universiteit Leiden te krap

Een artists impression van de nieuwe Humanities Campus, met de brug over de Witte Singel als hart van het gebied. Impressie Universiteit Leiden

Een artists impression van de nieuwe Humanities Campus, met de brug over de Witte Singel als hart van het gebied. Impressie Universiteit Leiden

Wilfred Simons
Leiden

Wie de Nota van Uitgangspunten voor de Humanities Campus van de Universiteit Leiden bestudeert, komt gaandeweg tot het inzicht: het Witte Singel/Doelenterrein bevalt de universiteit niet meer. Het is te druk, te klein, te zeer naar binnen gekeerd.

Een zin uit de nota: ,,Er zijn veel voordeuren zonder enige vorm van toezicht, te krappe entrees en gangen en een veel te krappe buitenruimte met een teveel aan fietsen wegens gebrek aan stallingsruimte.’’

De Universiteit Leiden wil ter weerszijden van de Witte Singel nieuwbouw die ’aantrekkelijk en inspirerend’ is, ’waar studenten trots op kunnen zijn’. De nota spreekt van een binnenstadscampus die niet, zoals nu, letterlijk en figuurlijk op een eiland zit, maar die ook aantrekkelijk is voor andere stadsbewoners.

In de nieuwe opzet moet de campus bruisen met lezingen, congressen en andere activiteiten waar fellows, gasten, buitenpromovendi en onderzoeksgroepen op af komen. ,,Leiden ontwikkelt zich dan tot een internationale Hub for Humanities.’’

Plaza

De universiteit heeft verschillende mogelijkheden om het gebied opnieuw in te richten. Tijdens een inspraakavond op het stadhuis bleek dat zij de voorkeur heeft voor een ’plaza’, een parkje recht tegenover de UB met een brug in het verlengde van de Doelensteeg. Verder laten de studies van architectenbureau KCAP op het Doeleneiland drie of vier mogelijke gebouwen zien, afhankelijk van de vraag of de campus na 2025 verder kan groeien. In alle plannen blijft Het Arsenaal staan, omdat dit gebouw een rijksmonument is.

De nieuwe brug in het verlengde van de Doelensteeg is in alle plannen belangrijk, omdat hij de gebouwen ter weerszijden van de Witte Singel met elkaar moet verbinden. ’Het Hart’ is deze nieuwe verbinding al genoemd.

Inspraakavond

De bewoners van de 58 sociale huurwoningen toonden zich tijdens de inspraakavond geschokt over de voorgenomen sloop van hun woningen. De universiteit zoekt nog naar ’de beste oplossing’ voor hen. Op 14 januari spreekt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling weer over de nieuwbouw- en sloopplannen voor het Witte Singel-Doelencomplex. Aanvang 19.00 uur.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.