BV Leiden wil meer en hoogwaardiger bedrijven

LD Politiek Live
Leiden

Overheid, onderwijs en ondernemers (de drie O’s) moeten beter met elkaar communiceren. Dat is volgens Eric aan de Stegge, voorzitter van de commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt van de BV Leiden, de eerste vereiste om de jeugdwerkloosheid in de regio Leiden en Katwijk aan te pakken. ‘Er is geen transparant beeld van vraag en aanbod.’

“Als de gemeente iets wil met het bedrijfsleven, moet er nu iets gebeuren. Nu moet die infrastructuur en het overlegmodel optimaal worden opgetuigd. In 2015 wordt de participatiewet namelijk van kracht. Nu is de aanpak van werkloosheid nog landelijk, volgend jaar wordt dat regionaal.

De drie O’s uit de regio, waar ook de BV Leiden bij zit, hebben gezamenlijk een economische agenda voor de Leidse regio opgesteld. Dit is een lijst met maatregelen die wij moeten nemen om in 2020 nog steeds met andere regio’s te kunnen concurreren . We proberen daarvoor ook verschillende partijen bij elkaar te krijgen. Zo organiseren we bijvoorbeeld op 10 februari een regiowerktop.

Zelf kiezenWe moeten er alles aan doen om de vraag en aanbod van werk én werknemers optimaal bij elkaar aan te laten sluiten. Dat begint al bij het creëren en invullen van meer stageplaatsen. Zo zouden gemeenten bijvoorbeeld kunnen faciliteren door een lokale of regionale stagebank te starten. Bij die bank zouden niet alleen de stageplaatsen bekend moeten zijn, maar ook de stagiairs. Werkgevers willen zelf graag kiezen wie en wat ze in huis halen om hun stageplaats te vullen. Waarom zouden wij in deze tijd nog kandidaten voorgesteld moeten krijgen door de scholen? Laat ons lekker zelf kiezen!

Hoogwaardige banenWe moeten ons in deze regio vooral richten op technisch hoogwaardige arbeid en  bedrijven. Denk daarbij aan bedrijven zoals we ze nu al op het Bio Science Park hebben. Als technisch hoogwaardige bedrijven zich hier vestigen versterkt dat niet alleen onze positie als onderwijsstad. Die bedrijven hebben ook lager opgeleide en ongeschoolde werknemers, zoals schoonmakers, horecamedewerkers en beveiligers, nodig.

Voorzichtig herstelWillen we in deze regio de werkloosheid laten afnemen, is het belangrijkste dat de economische bedrijvigheid toeneemt. De gemeente kan het werkgevers wel aantrekkelijker maken om jongeren aan te nemen, bijvoorbeeld door subsidies, maar dan moeten bedrijven die jongeren nog wel nodig hebben. Gelukkig tekent zich in onze regio een voorzichtig herstel af. Met de nadruk op voorzichtig. En wij moeten er hard aan blijven werken.”

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.