Aan de eettafel praten over cultuur in Leiden

Cultureel Leiden aan tafel met helemaal links cultuurmakelaar Mirjam Flik.© Foto Edwin Weers

Theo de With
Leiden

Elke maand staat de tafel ergens anders. Iemand uit de culturele sector nodigt gasten uit om te komen eten en praten. Uiteindelijk moeten deze eetsessies leiden tot een visie over hoe Leiden er over tien jaar uitziet als cultuurstad.

Het idee komt van cultuurmakelaar Mirjam Flik. Zij loopt inmiddels anderhalf jaar in Leiden rond en mist een visie voor de lange termijn. „Het gaat al gauw over welke festivals volgend jaar georganiseerd moeten worden”, zegt ze. „Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar het is ook goed om eens wat verder vooruit te kijken. Hoe ligt het culturele landschap er in Leiden in pakweg 2025 bij?”

Cultuurkwartier

Inmiddels heeft er een aantal eetsessies plaatsgevonden. Zo hebben jonge kunstenaars met elkaar gepraat over de noodzaak van culturele broedplaatsen in een stad. De meest recente tafelgroep ging met elkaar in gesprek over het zogeheten cultuurkwartier. Onder anderen Meta Knol (Lakenhal), Nanette Ris (Schouwburg), Govert de Kok (Kijkhuis) en Michaël Roumen (Marktsteeg 10) schoven aan.

De meest uiteenlopende meningen vliegen over tafel, heeft Mirjam Flik gemerkt. „Dat is ook goed. Iedereen moet zich vrij voelen om te praten en we hoeven het niet altijd eens te zijn. Over het cultuurkwartier is men voorlopig nog niet uitgepraat. De ontwikkeling van het voormalige Nuon-terrein gaat een enorme impuls aan dit gebied geven. De nieuwbouw van Museum De Lakenhal en het Kijkhuis zorgen straks ook voor meer reuring. De mensen aan tafel zullen elkaar nog wel vaker treffen over dit onderwerp.”

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn een belangrijke stip op de horizon. Het liefst heeft Flik dan een document in handen, dat het culturele landschap in Leiden op de langere termijn schetst. „Zodat we de nieuwe raadsleden en wethouders duidelijk kunnen maken wat de ambities zijn. Leiden doet dat wel op het gebied van kennis. De universiteit is daar leidend in. Zo is er veel energie gestoken in het binnenhalen van een groot wetenschappelijk congres, waardoor Leiden in 2022 European City of Science is. Het zou mooi zijn als we nu ook ideeën ontwikkelen met de culturele en creatieve sector. Ook van buiten Leiden.”

Zelf heeft ze wel gedachten over hoe Leiden zich cultureel zou kunnen profileren. „De stad heeft nog steeds weinig sterke festivals. SummerJazz is gestopt en nieuwe festivals als Wildernis redden het ook niet. Misschien moeten we op zoek naar festivals die echt bij het karakter van Leiden passen. Zo is Zwarte Cross in het oosten van het land uitgegroeid tot een succesvol festival, omdat het past bij het karakter van die streek.”

Literatuurfestival

Mirjam Flik suggereert dat Leiden bijvoorbeeld een literatuurfestival op poten zou kunnen zetten. „Door de universiteit is Leiden altijd een stad van letteren geweest. Nog altijd is de universiteit sterk op het gebied van talen. De meest uitzonderlijke boeken staan in de universiteitsbibliotheek. Er zijn meer dan honderd muurgedichten. Bovendien hebben in Leiden altijd veel schrijvers gewoond en gewerkt, tot op de dag van vandaag. Dat kan de basis vormen voor een onderscheidend festival.”

Ook de depots van de musea ziet zij als schatkamers die beter ontsloten kunnen worden. „In de museumzalen is slechts een fractie van de collectie te zien. De meeste museumstukken staan opgeslagen in depot. Laat het publiek binnen, organiseer lezingen en debatten, doe aan internationale kennisuitwisseling en laat misschien zelfs horeca toe.”

De cultuurmakelaar benadrukt echter dat zij de plannen niet zelf hoeft te bedenken. „Daarom hebben we nu deze tafelsessies. Laat mensen uit het culturele veld en daarbuiten maar met elkaar in gesprek gaan en met ideeën komen. Zij kunnen ook draagvlak in de stad creëren, zodat Leiden in 2025 een nog bruisender cultureel leven heeft en de creatieve sector verbonden is met de kennissector.”

Meer informatie: www.magazine-on-the-spot.nl/leidenaantafel

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.