Voorschoten snel armer, Wassenaar rijk, Oegstgeest in de problemen

Binnert Glastra
Regio

De financiële situatie van Voorschoten verslechtert in rap tempo, die van Wassenaar was al goed en wordt steeds beter. Oegstgeest is er nog altijd beroerd aan toe. Dat blijkt uit een toets van de Rekenkamercommissie die voor de drie gemeenten (en Leidschendam-Voorburg) werkt.

Tot vijf jaar geleden deed Voorschoten het financieel prima, constateert de Rekenkamercommissie. Maar nu moet de gemeente oppassen. Spaarpotten raken op, en het aantal schulden neemt toe. Voorschoten is op het punt beland dat het ofwel lokale belastingen omhoog moet gooien, ofwel projecten moet schrappen of uitstellen.

Stresstest

Wat dat laatste betreft prijst de commissie het vorig jaar ingevoerde ’investeringsplafond’, maar wel met de kanttekening dat veel projecten voor komend jaar daar niet onder vallen - daarover zou de gemeente nog een apart oordeel moeten vellen. De commissie adviseert Voorschoten verder om een stresstest te laten doen, om te zien of de gemeenten voldoende financiële veerkracht heeft als de economie mocht verslechteren.

Dat advies krijgt ook Oegstgeest, die echter al heeft laten weten daar niets in te zien. In een brief aan de Rekenkamercommissie schrijft het college van B en W dat er hard gewerkt om de resterende huizen in het grote project Nieuw-Rhijngeest verkocht en gebouwd te krijgen. Bovendien is in de begroting voor de komende jaren al rekening gehouden met de kwetsbare financiële situatie. Want de conclusie van de commissie dat Oegstgeest bijzonder kwetsbaar is, die deelt het lokale college wel.

Schulden

De gemeente heeft hoge schulden en weinig eigen vermogen. De schuld per inwoner is hoog. Bovendien bestaat 40 procent van de waarde in de boeken, uit verwachte grondopbrengsten. Omdat nog maar moet blijken of die verwachtingen bewaarheid worden, adviseert de commissie een risicoanalyse te maken. Voor het geval dat.

Hoewel de Rekenkamercommissie een stresstest eigenlijk hoe dan ook adviseert, erkent zij dat het twijfelachtig is of Wassenaar er iets aan zou hebben. Die gemeente doet het zelfs zo goed dat de commissie wijst op de mogelijkheid om meer uit te geven of de ozb te verlagen - al kan behoud van de ’uitstekende financiële positie’ ook een keuze zijn.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.