Meer klachten over stank Woubrugge

Aad Rietveld
Woubrugge

Het aantal klachten over stank van mest neemt de afgelopen week weer toe in deze regio, onder meer omdat varkenshouders hun mest slecht kwijt kunnen. Zo werd er de afgelopen week weer meer gemopperd over varkenshouderij Van Harten aan de Oudendijkseweg in Woubrugge, meldt de Omgevingsdienst West-Holland. Er kwamen zeventien klachten binnen.

In het land is nauwelijks vraag meer naar varkensmest, door het grote aanbod van koeienpoep. Na het afschaffen van het melkquotum - nu twee maanden geleden - laten boeren meer koeien rondlopen in hun stal. De mest van die koeien is gewilder. Omdat vanwege strengere voorschriften steeds vaker minder hoge concentraties mest mogen worden uitgereden op het land, zitten veel boeren met een overschot.

Van Harten houdt ruim 5700 vleesvarkens en is de hele week in de weer geweest met een mestscheidingsinstallatie. Die installatie scheidt de mest in een dun en een dik deel, dat kan dan vaak wel weer worden afgezet. Maar voordat de mest in de scheidingsinstallatie kan, moet het goed worden gemixt. Dat heeft vooral in het begin van deze week voor veel overlast gezorgd. Het stankprobleem werd donderdagavond opgelost.

Edwin Snoek, bestuurslid LTO Varkenshouderij van West-Nederland, zegt het mestoverschot een steeds groter probleem wordt. ,,Je mag steeds minder mest uitrijden op een hectare vanwege de strengere normen. Vroeger kon je dus veel meer mest op een hectare rijden.’’

Zo’n scheidingsinstallatie is wel een oplossing voor het probleem, zegt hij. ,,Zo kun je de dikke fractie van de mest nog weg krijgen, daar zijn ze in het buitenland vaak wel blij mee’’, legt hij uit.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.