BSP wordt tweede stadscentrum Leiden

Leiden

Voor minder dan een kloppend hart in de campus op het Leids Bio Science Park ging projectontwikkelaar Yisheng niet. Donderdagavond presenteerde de (Chinese) projectontwikkelaar plannen voor het park aan de zijde van de Plesmanlaan – de entree tot het park en de stad vanaf de A44.

De presentatie van de plannen was getimed vlak voor de kredietverlening voor de grondexploitatie op dezelfde avond: het ging dus ergens om. De ambities spatten dan ook van de powerpoint. De plannen bevorderen bedrijvigheid, sporten, wetenschapsbeoefening, kennisvergaring en, vooral, wonen. Er komen 1100 wooneenheden, waarvan zeshonderd voor studenten. De plannen zijn in oppervlakte net iets kleiner dan de Leidse binnenstad. Zo bezien wordt het BSP meer een micro-stad dan een bedrijventerrein, met daarbij passende stadsvoorzieningen zoals een foodcourt, een cultuurkwartier, horeca en sport.

In de schetsen staan minimaal acht woontorens (sommige tien verdiepingen hoog), waarvan tien procent een zogenaamd shared space heeft: gedeelde ruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en commerciële partijen een plek krijgen. Bewoners moeten zich vooral te voet, desnoods op de fiets naar hun werk of studie verplaatsen: de auto is maar een paar dagen per jaar toegestaan. Slimme toepassingen (welke zijn ongewis) moeten het autogebruik verder terugdringen. In de plannen ook ruimte voor een nieuwe sport-accommodatie. Het huidige universitaire sportcomplex moet wijken voor woningen; een belangrijke flessenhals in de planning, aldus de ontwikkelaar.

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren) typeerde de plannen als een ,,academische enclave in plaats van een ontmoeting tussen stad en universiteit”, Ton Rovers (SP) vreesde dat bewoners, met alle voorzieningen in deze micro-stad, de singels niet meer over hoeven te steken. Gijs Holla (PvdA) maakte zich zorgen over de parkeernormen waarover nog gedebatteerd gaat worden en Alex Friso (GroenLinks) kreeg de antwoorden op zijn vragen over de biodiversiteit nog opgestuurd.

Over de richting van de plannen was breed enthousiasme in de gemeenteraad: het krediet werd dan ook unaniem verstrekt. Logisch: de invulling van de plannen (meer sociale woningen, ruimte voor start-ups, een parkeergarage minder als het autogebruik afneemt om een paar wensen te noemen) vindt pas plaats in 2020. Dat duurt nog even en, belangrijker, dan zijn partijen weer aan zet. Donderdag ging het om krediet en nog niet om concrete gebouwen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.