Wie zich thuisvoelt, presteert beter

Wie zich thuisvoelt, presteert beter
Pauline Vincenten en Tim Vergeer.
© Foto Holland Media Combinatie
Leiden

Homoseksualiteit, ’anders zijn’ is in de Leidse universitaire gemeenschap geaccepteerd, maar toch... Al te openlijk blijk geven van hun seksuele oriëntatie - nee, dat doen de meeste Leidse onderzoekers en studenten liever niet, zegt promovendus Nederlands Tim Vergeer (25). De oprichting van een LGBT+ Netwerk, dat de belangen van seksuele minderheden binnen de universiteit behartigt en de gevoeligheid voor gendervraagstukken vergroot, was daarom toch nodig, zeggen hij en mede-oprichter Pauline Vincenten (33).

De Universiteit Leiden heeft sinds 2010 al het netwerk ’Leiden University Pride’, dat de belangen van seksuele minderheden binnen de academische gemeenschap behartigt. Die organisatie heeft zich de afgelopen jaren echter vooral ontwikkeld tot een studentenorganisatie. Op voorstel van Isabel Hoving, de ’diversity officer’ van de universiteit, legden Vincenten (voorzitter) en Vergeer (vicevoorzitter) de basis voor een nieuw netwerk, dat specifiek is bedoeld voor universitaire medewerkers.

De Universiteit Leiden wil dat studenten en onderzoekers ’zichzelf kunnen zijn’. Als zij zich in de universitaire gemeenschap thuis voelen, presteren ze beter en dat is weer goed voor de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs. De universiteit wil niet alleen divers zijn, maar ook ’inclusief’. Dat begrip gaat verder dan tolerantie. Waar tolerantie een zekere onverschilligheid tegenover de ander inhoudt, is ’inclusie’ positiever, warmer. ,,Wij willen dat de universitaire gemeenschap van ons gaat houden’’, zegt Vincenten.

Erkenning van seksuele geaardheid op de werkvloer gaat niet per se over seks, blijkt uit onderzoek van de Leidse hoogleraar ’LHBT Workplace Inclusion’ Jojanneke van der Toorn. Het draait eerder om ogenschijnlijk simpele zaken, zoals de terloops op het werk gestelde vraag ’wat heb je afgelopen weekend gedaan?’ Een lesbische vrouw die niet voor haar geaardheid durft uit te komen, zal niet zeggen dat zij ’ging wandelen met haar vrouw’. Dat leidt ertoe dat ze voortdurend op eieren moet lopen.

Met debatten, paneldiscussies en lezingen wil het het LGBT+ Netwerk de komende jaren de belangen van seksuele minderheden binnen de universiteit behartigen. Ook gaat het samenwerken met de netwerkorganisatie Workplace Pride, waarin vijftig grote bedrijven en overheidsorganisaties samenwerken om seksuele minderheden een inclusieve werkplek te geven. De TU Delft en de Universiteit Leiden zijn de enige twee universiteiten in het netwerk. Vincenten en Vergeer willen Workplace Pride gebruiken voor stages, trainingen, het opbouwen van netwerken en voor adviezen aan het College van Bestuur.

Meer nieuws uit Nieuws