Bestuur Denksport Leiden opgestapt

Het Denksportcentrum aan de Robijnstraat.

Het Denksportcentrum aan de Robijnstraat.© Archieffotografie Hielco Kuipers

Loman Leefmans
Leiden

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden is per direct opgestapt. De bestuursleden vroegen tijdens een vergadering om het vertrouwen van alle negen betrokken clubs, maar kregen die unanieme steun niet.

De verkoop van het Denksportcentrum aan de Robijnstraat veroorzaakt nog altijd tweespalt. ,,Dus hebben we kenbaar gemaakt dat we opstappen en hebben we de zaal verlaten’’, aldus scheidend voorzitter Maaike Valkenburg.

Het denksportcentrum in het Morskwartier werd eind vorige eeuw betrokken. Daar vonden aanvankelijk elf verenigingen onderdak die er zich toelegden op schaken, dammen, bridge en go. In de loop van de tijd bleven negen clubs over.

Langzaam maar gestaag nam volgens Valkenburg de betrokkenheid van de verschillende clubs en leden af bij hun eigen honk.

,,Het was de bedoeling dat we voor ons eigen kindje zouden zorgen. Maar de clubs vergrijsden, het ledental nam af en daarmee ook de betrokkenheid. Op de laatste, jaarlijkse gezamenlijke klussendag kwamen maar tien personen af, waaronder ook nog eens vier bestuursleden.’’

Het pand verpauperde, omzet daalde, exploitatielasten stegen en toen vorig jaar een ontwikkelaar het voormalige bibliotheekgebouw wilde opkopen, hapte het overkoepelende denksportbestuur toe.

Na aftrek van kosten en hypotheek, bleef twee ton over voor een nieuwe start. Maar de handelwijze rond de koop, die op verzoek van de koper ook nog een tijd onder de pet moest blijven, zette desondanks kwaad bloed bij een paar verenigingen.

Het gebouw aan de Robijnstraat hoeft pas eind 2019 leeg te worden opgeleverd en dus hadden de denksportclubs ruim de tijd om een nieuwe stek in Leiden te vinden. Daarvoor werd een speciale commissie in het leven geroepen die onder meer met de gemeente onderhandelt.

,,Die commissie doet enorm zijn best en de meeste clubs zagen in dat we het beste samen optrekken’’, aldus Valkenburg. Waarschijnlijk in de loop van november wordt bekend waar het nieuwe Leidse denksportcentrum gaat komen.

Toch bleef de kwestie rond de verkoop smeulen, tussen hoofdbestuur en aan paar verenigingen. ,,We zouden sowieso plaatsmaken als er een nieuw centrum is en er kwamen twee bestuursleden ter versterking bij’’, vertelt Valkenburg.

Desondanks barstte de bom toen het bestuur de vertrouwensvraag stelde en twee verenigingen daar niet positief op wilde antwoorden. ,,Daarom dragen we met spijt in ons hart onze taken voortijdig over aan een nog nieuw te vormen bestuur.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.