Belastingen Noordwijk blijven goeddeels gelijk

Peter van der Hulst
Noordwijk

Met de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout moeten ook de belastingen in beide gemeenten op elkaar worden afgestemd. Voor de inwoners blijven de gevolgen van de harmonisatie van tarieven beperkt. Over het algemeen gaan de Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers in 2019 ongeveer hetzelfde betalen als in 2018, al zijn er individuele verschillen.

Zo springen de huurders in Noordwijkerhout er gunstig uit. Zij kunnen een lagere aanslag tegemoet zien. De eigenaren van duurdere woningen in Noordwijk gaan enkele tientjes meer betalen. Bij die berekeningen is uitgegaan van de kosten die huishoudens kwijt zijn aan onroerendzaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing.

Feitelijk hoeft er per 1 januari slechts één gezamenlijk tarief voor de ozb te komen. Voor het gelijktrekken van de riool- en afvalstoffenheffing heeft de gemeente nog tot 1 januari 2021 de tijd. Zou Noordwijk daarvoor kiezen dan zou dat echter tot grote individuele verschillen kunnen leiden. Vandaar dat de gemeente er voor kiest om de drie woningheffingen in één keer op elkaar af te stemmen.

Voor het huishoudboekje van de nieuwe gemeente verandert er niet veel. De totaalopbrengst neemt alleen door een inflatiecorrectie iets toe. Dat was ook een eis die de beide gemeenteraden stelden toen ze instemden met de fusie. In moties werden de colleges van burgemeester en wethouders opgedragen dat de belastingen voor de inwoners minstens gelijk dienden te blijven en zo mogelijk verlaagd.

Of de nu voorgestelde tarieven naar de zin zijn, wordt pas later duidelijk. De nieuwe gemeenteraad stelt in het eerste kwartaal van 2019 pas de ozb-verordening vast. Alle overige belastingverordeningen worden nog door de huidige gemeenteraden vastgesteld.

De fracties krijgen een heel pakket papier voor de kiezen, want naast de regels voor de riool- en afvalstoffenheffing worden nog dit jaar tal van andere tarieven op elkaar afgestemd. Zo worden de forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en de leges voor bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken gelijkgetrokken.

Daarnaast kunnen inwoners met nieuwe kosten te maken krijgen. Noordwijkerhout heft bijvoorbeeld belastingen voor woonboten. Dat wordt per 2019 ook in Noordwijk ingevoerd.

De nieuwe regelingen worden komende woensdag voor het eerst besproken in de fusieraadsgroep. Daarin zijn alle politieke fracties van de beide gemeenten vertegenwoordigd.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.