Illegaal parkeerterrein museum Voorlinden moet voor februari weg zijn

Museum Voorlinden moet de parkeerplaats (midden-onder) weghalen.© Foto Cyclomedia

Marieta Kroft
Wassenaar

Museum Voorlinden in Wassenaar moet zijn illegaal aangelegde parkeerplaats voor februari weghalen. Is dat niet gebeurd, dan overweegt de gemeente zelf de lap asfalt op het landgoed langs de Buurtweg weg te halen, op kosten van het museum. Op 2 oktober heeft de gemeente dit aan het museum laten weten. Binnenkort volgt er een gesprek, aldus B en W.

Museumeigenaar Joop van Caldenborgh is woest. „Het had aardiger geweest als de gemeente hierover overleg met mij had gevoerd. Dat is er nooit geweest. Ik moet alles in de krant lezen.” Hij liet het terrein met plek voor 250 auto’s vlak voor de opening van het museum in september 2016 aanleggen. Dat hij op dat moment de vergunning nog niet had, wist hij. „Maar ik had de toezegging van de burgemeester (toenmalig burgemeester Jan Hoekema, red.) dat hij die wel zou regelen. Hij wilde zelfs dat wij dat terrein aanlegden, om parkeeroverlast in de buurt te voorkomen. Ik weiger dan ook over een illegaal parkeerterrein te spreken.”

De toezegging heeft hij echter niet zwart op wit. „Welnee, zoiets gaat in een gesprek.” De museumeigenaar denkt dat er niets anders op zit, dan om het asfalt te verwijderen. „Ik zal wel moeten als ik zie met welke boetes de gemeente dreigt.” Een andere oplossing voor het parkeren weet hij niet. „Als je gisteren hier was geweest, zag je dat het terrein helemaal vol stond. Ik denk dat de gemeente Wassenaar het museum weg wil hebben.”

Eind 2017 wilden B en W het terrein legaliseren, maar ze werden teruggefloten door de gemeenteraad die unaniem aandrong op verwijdering vanwege de aantasting van het natuurgebied. In juli steunde alle raadsfracties nog een motie van GroenLinks, de PvdA en DLW waarin ze aandrongen op handhaving. B en W hebben nu een stappenplan, waaruit blijkt dat het gebruik van het parkeerterrein begin december moet zijn gestaakt. In die tussentijd praat de gemeente ook met het museum en de buurt over alternatieve parkeermogelijkheden. Voorlinden kan via de rechter proberen de verwijdering uit te stellen, maar Van Caldenborgh is dat nog niet van plan. „Ik ga niet naar de rechter.”

De buurt is verdeeld over het al dan niet weghalen van het parkeerterrein. Buurtvereniging Binnen Klingen heeft dan ook geen commentaar. Buurman Raymond Levin verwijst voor een reactie naar zijn brief die hij onlangs naar lokale media stuurde. Daaruit blijkt dat hij tegen het parkeerterrein is, zoals het er nu ligt. „Een nieuw aangelegde geasfalteerde parkeerterrein in een natuurgebied is niet meer van deze tijd.” Wel is hij voor een duurzaam ingericht parkeerterrein. Hij doet daarvoor allerlei suggesties.

Aart van Sloten, fractievoorzitter van GroenLinks, is tevreden over de aanpak van de gemeente. „Het is hoog tijd dat het gebied weer groen wordt zoals het hoort te zijn. Ik ga ervan uit dat de gemeente, het museum en de sportverenigingen die er ook zitten, goede afspraken gaan maken over de parkeerproblemen.”

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.