Zorgbruggen, transfers en een warme overdracht

Zorgbruggen, transfers en een warme overdracht
Hoorn

Ook al scoren de Noord-Hollandse ziekenhuizen allemaal cijfers van 7 procent of meer voor heropnames (een garagehouder zou zich achter de oren krabben met zoveel terugkomers), ze doen hun best. Met zorgbruggen en transferverpleegkundigen wordt gewerkt aan een ’warme overdracht’ om te zorgen dat patiënten na ontslag weer goed op eigen benen komen te staan.

Vergelijkingen trekken met garages, wat ook columnisten in zorgbladen doen, vinden de ziekenhuizen minder geslaagd.

„Zorg is mensenwerk”, zegt Brigitte Lobée van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het RKZ heeft een transferverpleegkundige en werkt aan ’een warme overdracht’.

Kwetsbare ouderen

Veel heropnames zijn volgens Lobée overigens niet diagnose-gerelateerd.

„Ofwel mensen worden dan opgenomen voor een andere dan de oorspronkelijke klacht. We hebben veel te maken met kwetsbare mensen die langer zelfstandig blijven wonen en als het thuis niet meer gaat, naar het ziekenhuis komen. Laagdrempelig heropnemen zien wij als goede gastvrije zorg en zo ervaren onze patiënten dat ook.”

Iedere heropname heeft zijn eigen basisoorzaken, zegt Esther Muusse van Westfriesgasthuis en Waterland ziekenhuis. „Het kan bij het verloop van de ziekte horen, het kan een nieuwe ziekte zijn, het kan met de ingreep te maken hebben, een relatie hebben met onvoorziene situaties thuis, medicatie kan een rol spelen.”

De ziekenhuizen hebben een serie maatregelen om heropname te voorkomen.

„Met de zorgbrug proberen we bij kwetsbare patiënten die thuiszorg nodig hebben de overgang naar huis te verbeteren. Bij hartfalen bezoekt een verpleegkundige chronisch zieke patiënten thuis om acute opname te voorkomen. En er is een consultteam om kwetsbare patiënten in het ziekenhuis te beoordelen en potentiële risico’s in de thuissituatie te identificeren.”

Complicatie

Verder zijn er ’complicatiebesprekingen’. „Als de heropname een gevolg is van een complicatie na een ingreep dan wordt de heropname geregistreerd als complicatie. In onze ziekenhuizen worden deze besproken tijdens een complicatiebespreking. Dan wordt gezocht naar vermijdbare oorzaken voor de heropnames met als doel hiervan te leren en zorg te verbeteren.”

Verder doen apothekersassistenten aan ’medicatieverificatie’ bij patiënten aan het bed voordat ze met ontslag gaan.

Leefregels

Ook de Noordwest-ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder kennen vanzelfsprekend ontslaggesprekken en transferverpleegkundigen.

„Die inventariseren tijdens het verblijf met de patiënt welke zorg na het ontslag uit het ziekenhuis nodig is. Bij deze gesprekken komen onder andere leefregels en uitleg over medicatie aan de orde”, aldus woordvoerster Rinske de Wit.

53c68a72-6144-11e7-a7c1-f3b0be038f9a.pdf

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.