Plannen corridor Amsterdam-Hoorn naar volgende fase

Plannen corridor Amsterdam-Hoorn naar volgende fase
Haarlem

De corridorstudie Amsterdam-Hoorn, die ertoe moet leiden dat de bereikbaarheid op de route Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Amsterdam wordt verbeterd, gaat de volgende fase in. Aanvankelijk werden 220 maatregelen ingediend. Nu zijn er nog dertien ’pakketten’ over.

De afgelopen jaren is de drukte op de A7 en de A8 bij Zaanstad flink toegenomen. Reden er in 2012 dagelijks nog 120.000 voertuigen over de A8, in 2015 was dat al 132.000. Voorzien wordt dat dat er in 2030 bij een doorzettende groei van de economie 154.000 zullen zijn.

,,Er wonen in Hoorn en Purmerend veel meer mensen dan er in de omgeving werken. Dat zorgt voor een flinke forensenstroom’’, zegt projectmanager Steven Voest van Rijkswaterstaat.

Nadat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in 2015 besloot een MIRT-verkenning te starten naar mogelijke maatregelen werden tientallen maatregelen uitgewerkt en beoordeeld op onder andere hun effecten op verkeer, milieu en kosten.

Bestuurders van de samenwerkende overheden hebben donderdag besloten welke maatregelpakketten er verder worden bekeken. Deze variëren van investeringen in het openbaar vervoer tot gedragsverandering van gebruikers en investeringen in zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet.

Als het gaat om het openbaar vervoer wordt gekeken naar mogelijkheden om meer reizigers te trekken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat snelheidsbeperkende maatregelen tussen Zaandam en Kogerveld kunnen worden opgeheven en door het verlengen van perrons in Hoorn, zodat de NS langere treinen in kan zetten. ,,We gaan uit van een groei van 10 tot 20 procent van het aantal treinreizigers in de spits’’, zegt Voest.

Autokilometers

De projectmanager verwacht hiermee een reductie van 20.000 autokilometers per dat te kunnen realiseren. Ook moet het project ertoe bijdragen dat meer mensen de fiets pakken, onder meer door het verbeteren van de fietspaden tussen Purmerend en Hoorn en tussen Purmerend en Zaanstad.

Voor de hoofdwegen zijn nog drie pakketten over, waarbij de zogenoemde middenvariant uit verkeerskundig oogpunt het beste lijkt te scoren. Hierbij zou de A8 uit 2x5 rijstroken (is nu 2x4 met spitsstrook) bestaan. De A7 zou dan bij Purmerend worden verbreed. Verder zou het knooppunt bij Zaandam worden aangepakt en zou er op de A7 bij Hoorn een spitsstrook komen.

Voest: ,,Als je kiest voor het grootste pakket waarbij je voor de A8 kiest voor 2x6 rijstroken, dan zou je kunnen bereiken dat mensen andere routes gaan rijden en dat de ochtendspits op de A10 wordt vergroot.’’ Over een jaar zal worden bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd.

Meer nieuws uit Nieuws