Stede Broec zoekt plek Centrum Jeugd en Gezin

BOVENKARSPEL

De gemeente Stede Broec is op zoek naar een geschikte plek voor het Centrum Jeugd en Gezin, liefst in combinatie met nieuwe huisvesting voor de stichting Welzijn Stede Broec.

Per 1 januari 2011 moet het Centrum Jeugd en Gezin een loket hebben in iedere gemeente in Nederland. ,,We denken daarbij aan het woonzorgcentrum Rigtershof, waar nu ook al het consultatiebureau zit en waar het opvoedkundig spreekuur wordt gehouden'', aldus wethouder Lydia Groot. Tegelijkertijd zoekt de gemeente een oplossing voor het ruimtegebrek van de stichting Welzijn Stede Broec, die nu nog opereert vanuit de bibliotheek aan de Stationslaan. Groot: ,,De stichting groeit daar steeds meer uit zijn jasje, de huisvesting in de bibliotheek is niet echt optimaal meer.''

Meer nieuws uit Nieuws