Nieuw elan hoognodig voor behoud Oostzanerveld

oostzaan

Het gaat niet goed met het Oostzanerveld. Het veengebied verloedert door achterstallig beheer. Nieuw elan is nodig om het unieke natuurgebied te behouden. Daarover was iedereen het eens op de door de VVD belegde politieke avond.

In de raadsvergadering van vorige week is unaniem een motie van de VVD aangenomen waarin wethouder Stevens werd opgedragen om Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te wijzen op hun beheerplicht. Staatsbosbeheer heeft het overgrote deel van het Oostzanerveld in eigendom, maar beheert het niet zoals een goed huisvader betaamt.

Op de politieke avond van de VVD in het gemeentehuis kwam deze problematiek nogmaals uitgebreid aan de orde. Hoofdproblemen zijn de vele bagger in de sloten, de ’vermoerassing’ van het gebied, de bodemdaling en het verdwijnen van de boeren, de oorspronkelijke beheerders.

VVD-raadslid Rosemarijn Dral stelt een kordate aanpak voor. ,,Er zijn genoeg rapporten verschenen. We moeten nu echt aan de gang. Als we nog vijf jaar wachten is het te laat’’, luidt haar oproep

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.