Weinig vragen Tata-personeel over asbest

Weinig vragen Tata-personeel over asbest
IJmuiden

Het informatiepunt van Tata Steel over asbestbesmetting op het terrein heeft amper vragen van werknemers gekregen over mogelijke risico’s voor de gezondheid. Bij het zogeheten Safety Centre is niemand langsgekomen. Via mail hebben zes personeelsleden om meer informatie gevraagd, aldus een woordvoerder van het staalbedrijf zondag.

Het staalconcern had deze maatregelen ingesteld nadat vrijdag bekend was geworden dat bij het stralen van installaties bij bedrijven in Nederland, waaronder Tata Steel in IJmuiden, asbesthoudend materiaal is gebruikt. In het zogeheten grit, dat gebruikt wordt bij het stralen van oppervlakten, zijn asbestdeeltjes aangetroffen.

Het grit is afkomstig van leverancier Sibelco die ongeveer honderd afnemers gewaarschuwd heeft geen gebruik meer van het grit te maken. Straalbedrijf Bilfinger maakt onder meer gebruik van dit zogeheten Eurogrit. Tata Steel is één van haar grote klanten.

Uit monsters is gebleken dat er bij recente straalwerkzaamheden bij de Hoogovengashouder, de Oxygashouder en een locatie bij Ertsvoorbereiding asbesthoudend grit is gebruikt. Volgens een woordvoerder van het staalbedrijf zijn zes plekken ’besmet’ met het witte asbest, dat bekend staat als ’minder gevaarlijk’.

Daarnaast zijn er negen locaties waar nader onderzoek gewenst is. Speciale teams zijn zondag bezig geweest met saneringswerkzaamheden en het verder inventariseren van de verdachte plekken. Alle vindplaatsen zijn uit voorzorg afgezet om te voorkomen dat mensen met het materiaal of resten daarvan in aanraking kunnen komen. Er zijn vooralsnog geen werkplekken bekend binnen de fabrieken of installaties waar asbesthoudend grit of resten daarvan zijn aangetroffen.

Asbestdeskundigen geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat personen op het terrein buiten de afgezette gebieden in aanraking kunnen komen met asbest. Uit metingen is vast komen te staan dat het bij het grit gaat om lage concentraties asbest. Het informatiepunt blijft voorlopig telefonisch 24 uur per dag bereikbaar via 0251-493030 of safety.centre@tatasteel.com

Meer nieuws uit Nieuws