’Conclusie Schiphol over groei voorbarig’

’Conclusie Schiphol over groei voorbarig’
Snelle treinen kunnen een deel van het vliegverkeer overnemen.
© foto frans van den berg
Schiphol

„De conclusie die Schiphol trekt uit de nu gepresenteerde Milieu Effect Rapportage is wel heel voorbarig. Pas over twee weken praten we in de OmgevingsRaad Schiphol over de groeimogelijkheden voor na 2020”, reageert bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik verontwaardigd.

Lees ook: ’Schiphol kan verder groeien’

Vast staat inmiddels dat het aantal woningen dicht bij de start- en landingsbanen met veel overlast, de laatste drie jaar iets is toegenomen. Dat komt omdat het aantal vluchten met ruim 50.000 is toegenomen tot bijna 500.000. Maar, zo benadrukt Schiphol, dat is nog altijd 19 procent onder de wettelijke norm. Ook in de woonwijken wat verder van de luchthaven af, het zogeheten buitengebied, neemt het aantal ernstig gehinderden toe, maar dat is nog steeds 29 procent onder de norm.

Schiphol meent dat op basis van de MER verdere groei mogelijk is op een ’veilige en duurzame’ manier. Hoeveel vluchten dat worden, staat nog niet vast, maar eerder hoopte de luchthaven richting de 600.000 vluchten te kunnen doorgroeien. Daarop zijn de investeringen in een nieuwe pier en terminal al afgestemd.

Toegenomen

„Schiphol heeft het al over 570.000 vluchten, maar wij denken dat 515.000 tot 525.000 het maximum wordt. Er moet ook rekening worden gehouden met woningen die na 2005 zijn gebouwd en nog worden gebouwd. Bovendien is het een feit dat de overlast de laatste jaren vooral dichtbij de luchthaven fors is toegenomen”, stelt Van Ojik namens de bewonersgroepen.

De bewoners benadrukken dat de MER alleen de situatie tot en met 2020 aangeeft. „Er moet nog worden doorgerekend wat er gaat gebeuren met de overlast wanneer er meer vluchten komen tussen 2020 en 2030. Het is ook zo dat het aantal ernstig slaapgestoorden nog steeds 24.500 is. Dat is zorgelijk”, meent Van Ojik.

Nachtvluchten

Eerder hadden ook de vier provincies en omliggende gemeenten gepleit voor minder nachtvluchten door vakantievluchten in de nacht te verbieden. Vooral de nachtvluchten zijn hinderlijk voor bewoners en slecht voor hun gezondheid. Bovendien telt een nachtvlucht tien keer zo zwaar dan een dagvlucht. Met minder nachtvluchten ontstaat ook milieuruimte om overdag meer te vliegen. Maar op de woensdag gepresenteerde MER konden de bestuurders nog niet reageren. Zij willen de cijfers eerst bestuderen.

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland heeft haar oordeel wel al klaar staan: de grens van 500.000 vluchten moet ook in de toekomst de grens blijven. Volgens de federatie zitten er in het rekenmodel teveel onzekerheden zoals over het lawaai en de fijnstof uitstoot van nieuwe vliegtuigen. „Ook de klimaatdoelstellingen zullen de toename van vluchten tegenhouden”, verwacht directeur Sijas Akkerman.

De federatie wil dat Schiphol stopt met stunten. „Door de laagste tarieven voor landingsrechten te hanteren heeft onze luchthaven veel te veel budgetvluchten aangetrokken”, aldus Akkerman. „Die verdringen hoogwaardige zakelijke vluchten. Dat is slecht voor onze economie en slecht voor het milieu.”

Trein

Ruimte creëren voor het invullen van de mainportfunctie (hoogwaardige zakelijke vluchten) zou voor Schiphol geen probleem hoeven zijn. „Tachtig procent van de passagiers van en naar Amsterdam heeft een Europese bestemming. Naar schatting veertig procent van die bestemmingen zijn goed met de trein te bereiken. Zeker als er hogesnelheidstreinverbindingen worden aangelegd”, aldus Akkerman. „Juist door vliegen op korte afstanden duurder te maken en spoorverbindingen goedkoper en sneller komen er - binnen het maximum van 500.000 vluchten - 150.000 tot 200.000 vrij voor zakelijk verkeer.”

Donderdagmiddag praat de Tweede Kamer verder met staatssecretaris Dijksma over de groei van Schiphol en de overheveling van vakantievluchten naar Lelystad.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.