Sociaal Cultureel Planbureau: ’Sportwereld komt steeds meer in spagaat’ [video]

1/2
Amsterdam

Bij gelijkblijvend sportbeleid is de kans groot dat top- en breedtesport in 2030 verder uit elkaar zijn gegroeid en dat Nederland door andere landen voorbij wordt gestreefd op ranglijsten en medaillehouders.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de Sport Toekomstverkenning die dinsdag wordt gepubliceerd.

Terwijl in het sportbeleid van veel gemeenten vooral het meedoen en bewegen centraal staat, speelt topsport een bescheiden rol.

En zaken als sociale participatie en aandacht voor gezondheid krijgen in de topsport - waar de commercie de overhand krijgt - beperkt aandacht. Op deze wijze lijkt de sportwereld steeds meer in een spagaat terecht te komen, concludeert het SCP.

De verkenning moeten beleidsbepalers bij overheden en sportverenigingen helpen bij de discussie over welke keuzes die gemaakt worden. Is bij sport gezondheid en bewegen of het stimuleren van de sociale cohesie de belangrijkste doelstelling of krijgt talentontwikkeling de bovenhand?

Prestaties

,,Je ziet vaak dat allerlei doelstellingen op een hoop worden gegooid. Maar het lijkt ons onmogelijk om alles te bereiken met hetzelfde budget’’, aldus onderzoekster Annet Tiessen-Raaphorst. ,,Ook een buurtsportcoach loopt hier in verenigingen tegenaan. Kies je voor zoveel mogelijk kinderen laten sporten of kies je voor goede prestaties van het eerste elftal?’’

Het SCP verwacht dat een aantal ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, zich zullen voortzetten. Zo blijkt dat we steeds meer voor onze gezondheid sporten en minder voor ons plezier.

Ook komt het verenigingsleven onder druk te staan. Het aandeel Nederlanders dat lid is van een sportvereniging zal blijven dalen. Dit komt mede door de vergrijzing en de toename van het aantal niet-westerse migranten, die minder vaak lid zijn van een sportvereniging.

Mensen willen in toenemende mate zelf bepalen wanneer, waar en met wie zijn sporten. Dit komt door de toenemende individualisering, geholpen door technologische ontwikkelingen, zoals virtuele coaches en apps. Deze geven de individuele sporter feedback over de prestatie en conditie.

Volgens het SCP zullen andere type sporten aan populariteit toenemen. Naast hardlopen en bootcampen in zelf-georganiseerde groepjes, moet worden gedacht aan wandelvoetbal voor ouderen en extreme sporten zoals kitesurfen en klimmen.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.