Kruidenrijk grasland voor weidevogels

Haarlem

De provincie Noord-Holland start met een proefproject om boerenland in te zaaien met een mengsel van inheemse kruiden. Het idee hierachter is dat kruidenrijk grasland meer en grotere insecten oplevert. En dat betekent weer meer voedsel voor de kuikens van de weidevogels die onder druk staan.

GroenLinks Noord-Holland nam het initiatief voor het voorstel om samen met organisaties als de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van specifieke pilots voor het beschermen van weidevogels.

Het resultaat is dat het ministerie van Economische Zaken eind vorig jaar 150.000 euro beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van dit project in Noord-Holland. Het sluit aan op een bredere pilot in Friesland waarin ook verdienmodellen voor agrariërs en de gezondheid van de koe worden betrokken.

GroenLinks is blij met de uitvoering van het voorstel, maar dringt tegelijkertijd stevig aan op meer stappen. Woordvoerder Zita Pels: ,,De weidevogels staan zwaar onder druk. Dat komt met name door de intensivering van de landbouw: eentonige weides met maar één grassoort. ’’

Volgens haar is snel ingrijpen is noodzakelijk. ,,Het CBS bericht dat sinds de eeuwwisseling de populaties van sommige weidevogels meer dan gehalveerd zijn. Ook Natuurmonumenten luidde de noodklok. Het is goed dat het proefproject met kruidenrijk gras wordt gestart, maar het is natuurlijk bij lange na niet genoeg om de weidevogels te redden. Daarom blijft GroenLinks er op aandringen om direct meer actie te ondernemen - het is vijf voor twaalf - en ook veel meer gronden voor duurzame landbouw te creëren. Dat zorgt voor een gezond ecosysteem met veel bodemleven, schone sloten en natuurlijk voor meer broedplekken voor weidevogels.”

Meer nieuws uit Nieuws