Drukte Schiphol drukt winst

Drukte Schiphol drukt winst
Schiphol

De enorme drukte op de luchthaven Schiphol heeft de winst over het eerste halfjaar gedrukt. De winst daalde van 121 miljoen naar 117 miljoen euro.

Overigens is die daling in lijn met de verwachting, zo laat directeur Jos Nijhuis weten: ,,De tijdelijke vertrekhal en een breed pakket investeringen aan airsidegeeft ons additionele capaciteit. Daarnaast willen we op drukke momenten extra maatregelen blijven nemen,net zoals we deze zomervakantie doen. Dat is nodig om operationele knelpunten op piekmomenten zoals inde meivakantie te voorkomen.’’

Tijdens die vakantie liepen de wachttijden voor de veiligheidscontroles en de paspoortcontrole extreem op. Passagiers misten zelfs hun vluchten. Schiphol werd daarna gedwongen extra personeel in te zetten en extra poorten te openen. Ook de marechaussee zette extra mensen in. De bedrijfslasten stegen zo met 6,5 procent.

De meeste van die extra kosten worden pas zichtbaar in de cijfers over het tweede halfjaar. In de eerste maanden merkte de luchthaven vooral dat de havengelden met 7,1 procent zijn gedaald. Dat is gunstig voor de luchtvaartmaatschappijen, maar dus niet voor Schiphol. Wel profiteerde Schiphol van de groei van het vrachtvervoer (8,9 procent), zijn er 4,9 procent meer passagiersvluchten en 8,6 procent meer passagiers. De verkopen in de winkels daalden opnieuw, maar in de horeca werd wel meer uitgegeven.

Drukte Schiphol drukt winst

Nieuwe pier

Voor de langere termijn investeert Schiphol in een nieuwe pier en terminal, die in 2019 respectievelijk 2023 worden opgeleverd. ,,De bouw hiervan ligt op schema. Tevens is het essentieel om op korte termijn te komen tot een toekomstgericht afsprakenkader voor verdere duurzame ontwikkeling van Amsterdam Airport Schiphol na 2020 in balans met onze omgeving. Hierdoor kunnen wij onze positie en onze bijdrage aan Nederland continueren.”

Daarmee doelt Nijhuis op de gesprekken dit najaar in de Omgevingsraad Schiphol. Bewoners, de sector en overheden moeten dan afspraken maken over de groei na 2020. Tot 2020 zit Schiphol al bijna vol en verder groeien kan alleen wanneer de geluidsoverlast afneemt. Uit de Milieu Effect Rapportage zal dit najaar moeten blijken hoe het met de overlast is gesteld. Ook volgen er nog discussies over het vaker inzetten van vier start- en landingsbanen tegelijkertijd.

Meer nieuws uit Nieuws