Voorbereidingsbesluit Streekhof niet unaniem

bovenkarspel

De gemeenteraad van Stede Broec heeft donderdagavond een voorbereidingsbesluit genomen voor de uitbreiding van het winkelcentrum Streekhof. Unaniem gebeurde dat niet.

Door dit besluit is het zonder vergunning van B en W verboden om in het centrumgebied te bouwen, te slopen of gebouwen te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig en hiertegen is geen bezwaar en beroep mogelijk. Dit om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Alleen als sloop- en bouwaanvragen passen in een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan, kan hiervan met een speciale procedure worden afgeweken.

De viermansfractie Open en Duidelijk Stede Broec stemde tegen, omdat het voorstel pas gisteren was toegestuurd en staande de vergadering aan de agenda werd toegevoegd. Gezien de impact vond ODS dit niet correct.

,,Wij houden van open en duidelijk'', aldus Jan Ettes. ,,We hadden dit graag beter overlegd en ook willen weten wat eventuele tegenstanders hier van vinden.'' Riekend van Houten (Onafhankelijke Partij) kon zich evenmin vinden in de gang van zaken en stemde ook tegen.

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.