Natuurkoeien moeten naar de slacht

Natuurkoeien moeten naar de slacht
Galloway runderen grazen rond het Naardermeer
© Archieffoto STUDIO KASTERMANS
Naarden

Schotse hooglanders en Galloway-runderen die natuurgebieden begrazen moeten naar de slacht vanwege de mestwetgeving. De natuurboeren die gebieden bijhouden voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provinciale landschappen vallen onder dezelfde mestregels als een intensieve melkveehouder.

Jos Vrolijk van Free Nature heeft samen met natuurbegrazingsorganisatie Stichting Taurus de koe de bel aangebonden. ,,Het is nogal krom om natuurbegrazers dezelfde normen op te leggen als productiebedrijven. Wij hebben een dier per vier tot vijf hectare rondlopen, op een boerenbedrijf is dat minstens vijf keer zo veel.’’ Vrolijk vraagt de overheid om een uitzonderingspositie voor natuurlijke begrazing door wilde runderen.

Free Nature zorgt onder meer voor begrazing van 250 hectare natuur rond het Naardermeer. ,,We hebben daar wat schaarse begrazing met Galloway-runderen. Omdat het er in de winter te nat wordt, verhuizen we de dieren ieder jaar naar een ander gebied en we plaatsen ze in het voorjaar weer terug. Volgens de regelgeving hebben we ’dieren aangekocht of verplaatst na 15 december’ en dan val je onder de fosfaatwetgeving.’’

Bedreigd

Free Nature heeft zo’n 500 runderen die natuurgebieden begrazen in heel Nederland. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot het Naardermeer, langs de rivieren en in Friesland. ,,Die worden nu bedreigd door de fosfaatwetgeving. Voor het eind van de maand zullen we misschien tien runderen moeten slachten om aan de normen te voldoen. Als we dat weigeren, krijgen we een boete van 450 euro per koe. Daarna moeten we ook verplicht periodiek slachten omdat ze bang zijn voor extra aanwas van de veestapel. Daarmee wordt het nagenoeg onmogelijk om natuurlijke begrazing toe te passen in nieuwe natuurgebieden of uit te breiden in al begraasde gebieden.’’

Fok

Die uitbreidingsproblemen heeft Rens de Boer ook, die met Ekogron zo’n vijfhonderd stuks vee (ook pony's en paarden) heeft rondlopen op 3500 hectare in Zuid-Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland. Omdat hij niet na de peildatum van 15 december 2016 vee heeft aangekocht of verplaatst, hoeft hij geen koeien naar de slachter te brengen. ,,We zijn een vrij gesloten bedrijf met eigen teelt. Ik wil weten wat voor Schotse Hooglanders ik fok omdat die lopen op plaatsen waar ook mensen komen.’’

Wel moest De Boer Hooglanderkoeien die werden aangeboden om ’terug te kopen’ van een particulier weigeren omdat hij anders in problemen zou raken. ,,Terwijl ik die koeien best in de natuur zou kunnen plaatsen.’’

Abacadabra

Hans Logchies van de stichting Crosshill heeft 120 Schotse hooglanders rondlopen in duizend hectare van de Heemskerker duinen. De mestwetgeving is hem zo langzamerhand ’abacadabra’ geworden. ,,Natuurlijk zou je daar met de natuurgrazers buiten moeten vallen. Ik denk dat ik maar iemand ga inschakelen om het uit te zoeken.’’ Logchies sluit zich aan bij Free Nature en Taurus die een uitzonderingspositie bepleiten. ,,Wij doen aan grondgebonden begrazing, in lage dichtheden, zonder extra bemesting of bijvoeren en leveren daarom geen bijdrage aan het fosfaatoverschot. In extensief begraasde natuurgebieden wordt het bodemfosfaat opgenomen in een ecologisch voedselweb. Er ontstaat natuurlijke biomassa en biodiversiteit. Grote grazers in de natuur vervullen een sleutelrol in dit proces.’’

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.