De ganzen blijven komen

De ganzen blijven komen
De hoeveelheid ganzen rond Schiphol is ondanks het doden van deze dieren niet afgenomen.
© Archieffoto
Haarlem

De afgelopen tien jaar zijn er ruim vierhonderdduizend ganzen gedood in Noord-Holland. Dit heeft echter nauwelijks effect gehad op het aantal ganzen rondom Schiphol. Zo blijkt uit gegevens van de luchthaven zelf.

Op de luchthaven wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel ganzen voorbij de start- en landingsbanen van Schiphol vliegen. In juli 2015 vlogen bijna 250 ganzen voorbij. Een dergelijke piek werd ook in 2011 waargenomen. Verder blijkt uit de gegevens niet dat de hoeveelheid ganzen is afgenomen.

Ook veroorzaken de ganzen steeds meer schade aan landbouwgewassen. In tien jaar vertienvoudigde de getaxeerde schade van 633.290 euro in 2006 tot een kleine zes miljoen euro vorig jaar, zo blijkt uit jaarverslagen van de Fauna Beheer Eenheid.

Opvallend is dat in dezelfde periode honderdduizenden ganzen zijn gedood in de provincie. Rond Schiphol alleen al werden een kleine zeventigduizend ganzen gedood.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren eist nu opheldering over het in hun ogen ’falende ganzenbeleid’. ,,Er zijn veel dieren doodgemaakt, maar dit heeft niets geholpen op het gebied van vliegveiligheid of het voorkomen van schade aan landbouwgewassen’’, stelt fractievoorzitter Bram van Liere. ,,Hier lijkt eerder sprake van een averechts effect op de veiligheid.’’

Volgens Van Liere zullen er veel ganzen naar Noord-Holland en naar de regio Schiphol blijven komen zolang er grote hoeveelheden gras- en akkerland aanwezig zijn. De partij is tegen het doden van de dieren en vindt dat de ganzen naar andere gebieden moeten worden gestuurd. ,,De overheid kan rond Schiphol geen landbouw toestaan die ganzen lokt.’’

Sappig gras

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft onderzoek gedaan naar het huidige beleid van bestrijden en verjagen van ganzen. Deze organisatie concludeert dat het beleid geen effect heeft. De intensivering van de landbouw zou zorgen voor een toename in de ganzenaantallen. Door kunstmest, ontwatering en het op stal houden van vee produceren de weilanden meer sappig gras. En hier zijn ganzen gek op.

Projectleider Dirk Tanger van Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken, stelt dat het goed zou zijn als er rond de luchthaven meer olifantsgras wordt geteeld om de ganzenoverlast rond Schiphol tegen te gaan. ,,Verder zou het goed zijn als je in andere gebieden de gerstkorrels en de resten van de bietenoogst laat liggen om de ganzen daar naartoe te lokken waar er geen overlast is voor het vliegverkeer. Maar of dat echt werkt, moet worden onderzocht.’’

De PvdD wil nu van gedeputeerde Staten weten of zij ook van mening zijn dat het beleid niet werkt. Ook dringt de partij aan op discussie in Provinciale Staten over het ganzenbeleid.

Gedeputeerde Jaap Bond is het niet eens met de kritiek. ,,Wat zou er gebeurd zijn als we de vogels niet hadden gedood? Nu is de populatie in ieder geval stabiel gebleven. Maar uiteindelijk willen we naar de stand van 2005. Daarnaast kijken we ook echt naar andere middelen. Zo zetten we lasertechniek in voor verjaging op een manier dat dit veilig is voor zowel mens als dier.’’

Hij wil telers niet dwingen om andere gewassen te telen. ,,We doen experimenten met olifantsgras en geven forse premies op het onderwerken van stoppels na de oogst, maar de ondernemers bepalen zelf wat ze telen.’’

Meer nieuws uit Nieuws