Premium

Filerecord voorbode van veel meer leed

Filerecord voorbode van veel meer leed

Hoe lang duurt het nog voordat de ochtendspits in Nederland in totaal duizend kilometer aan file telt? Waarschijnlijk niet al te lang, want de trend is dat we alleen maar vaker in de file staan.

Meer auto’s op de weg en herfstachtig weer; het zijn de ingrediënten voor een verkeersinfarct. Dinsdagochtend stond er om 8.20 uur in totaal 970 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een record voor dit jaar.

De ochtendspits werd gekenmerkt door slecht weer en veel ongelukken. Het zorgde voor 514 kilometer file op de Rijkswegen. Maar de ANWB, die ook de vertragingen meetelt op de provinciale wegen, kwam uit op 970 kilometer. Vooral in de westelijke helft van het land stonden lange files.

Filerecord voorbode van veel meer leed

Wennen

Hoe vervelend de files ook zijn, we zullen er echt aan moeten wennen. Nu de crisisjaren écht achter ons liggen, rijden er weer veel meer mensen met de auto naar hun werk.

De 8,2 miljoen auto’s, die in Nederland op de weg rijden, zijn jaarlijks goed voor 98 miljard reiskilometers, zo blijkt uit een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat door minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het aantal reiskilometers dat in Nederland met de auto werd afgelegd nam in een jaar toe met 1,5 miljard.

En het wordt er echt niet beter op. Door de aanhoudende economische groei zal de drukte op de weg de komende vijf jaar sterk toenemen. De verwachting is dat het reistijdverlies in deze periode met meer dan een derde (35 procent) kan oplopen.

De capaciteit van het wegennet neemt wel toe, maar lang niet sterk genoeg om de groei van het autoverkeer op te kunnen vangen.

,,De cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderstrepen dat we voluit door moeten om de groei van het verkeer op te vangen’’, aldus Van Nieuwenhuizen in een reactie. Enkele uitbreidingsprojecten zullen in de toekomst mogelijk voor verlichting zorgen, maar die zijn pas na 2023 klaar. De groei van het vrachtvervoer op de weg zal ook niet bijdragen aan kortere files. Het KiM verwacht dat het wegvervoer de komende jaren gemiddeld met 1,9 procent zal groeien.

Rijstroken

Het kabinet heeft 20 miljard euro gereserveerd voor uitbreiding van het wegennet. Tussen nu en 2030 komt er ruim duizend kilometer aan extra rijstroken bij. Ook is er honderd miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om op korte termijn files tegen te gaan. Het bijvoorbeeld om een snellere berging na ongevallen.

Een plek waar nu onderhoudswerkzaamheden zijn gestart is de N200 tussen Halfweg en Amsterdam. Voor het verkeer is nu slechts een rijstrook per rijrichting beschikbaar. Dit leidt - vooral in de ochtendspits - tot extra druk op de overige toegangswegen naar Amsterdam. Onderhoudswerkzaamheden zijn de komende jaren ook gepland voor de A9, de A200, de A7, de A8 en de A10. Het gaat dan om asfaltvernieuwing.

Rond Amsterdam voert Rijkswaterstaat nu en in de komende jaren verschillende projecten uit. Het gaat onder meer om de aanleg van de Gaasperdammertunnel (A9 Holendrecht-Diemen). Ook wordt het wegennet op de A9 Badhoevedorp-Holendrecht uitgebreid. Volgend jaar starten de werkzaamheden op de A10 ter hoogte van de Zuidas. Het gaat dan om een verbreding van de weg en de bouw van tunnels. En de A6 wordt tussen Almere Haven en Almere-Buiten verbreed.

Op het spoor

Niet alleen op de weg wordt het drukker. Tegelijkertijd zullen er meer mensen met de trein reizen. Tot 2023 zal het aantal kilometers dat treinreizigers afleggen naar verwachting met 14 procent toenemen.

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.