Leidse kamermarkt is ’gespannen’

DUWO bouwde in 2016 een studentencomplex aan de Langebrug in Leiden.

DUWO bouwde in 2016 een studentencomplex aan de Langebrug in Leiden.© Foto Hielco Kuipers

Wilfred Simons
Leiden

Het aantal studenten dat in Leiden op kamers woont, is in negen jaar tijd gegroeid met 40 procent, van 10.300 (collegejaar 2009-’10) naar 14.200 (2017-’18). Daarmee was de groei van het aantal studenten dat op kamers ging twee keer zo groot als de toename van het aantal voltijdstudenten in Leiden. Dat groeide in diezelfde periode met ruim 20 procent, naar 32.000 studenten.

Afgelopen jaar was de kamermarkt in Leiden ’gespannen’, oordeelt Kenniscentrum Studentenhuisvesting Kences in de recent verschenen Monitor Studentenhuisvesting 2018. In de jaren daarvoor was zij soms zelfs ’zeer gespannen’. In andere studentensteden is de druk op de kamermarkt echter nog veel hoger: in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam en ’s-Hertogenbosch is de markt altíjd ’zeer gespannen’.

In Leiden betalen studenten gemiddeld 380 euro voor een onzelfstandige kamer, 460 euro voor een kamer met eigen voorzieningen en ruim 600 euro voor een meerkamerwoning. Dat zijn gemiddelde prijzen - wie goedkoop wil wonen, kan het beste in Enschede of in Ede-Wageningen gaan studeren. Daar zijn de kamerhuren gemiddeld zo’n 100 euro lager.

In de leeftijd 18 tot 26, de leeftijd waarop jonge mensen studeren, verlaten zij allemaal het ouderlijk huis. De invoering van het leenstelsel leidt er wel toe dat zij dit later doen. Vooral in de bachelorfase blijven steeds meer studenten thuis wonen. Ging in het collegejaar 2015-’16 nog 30 procent van de eerstejaars op kamers, dat aantal daalde in de jaren daarna naar 22 procent. Kences oordeelt daarom dat de invoering van het leenstelsel grote invloed heeft gehad op het huisvestingsgedrag van bachelorstudenten. Ook masterstudenten zullen de komende jaren langer thuis blijven wonen.

Volgens Kences blijft de druk op de kamermarkt de komende jaren hoog, landelijk, maar ook in Leiden. Tegenover een afname van het aantal hbo-studenten dat op kamers gaat (naar verwachting -6 procent), staat een toename van het aantal internationale studenten.

Een kleine groep van die buitenlandse studenten komt hier voor een enkel vak, ’studiepuntstudenten’ genoemd. In het collegejaar 2017-’18 verbleven er 480 studiepuntstudenten korter of langer in de stad. Het overgrote deel, 2340, bestond echter uit ’diplomastudenten’, die vooral afkomstig waren uit China, India, Duitsland, Zuid-Korea en Nigeria. Hun aantal kan in de komende acht jaar groeien naar 3200 tot 3800, een groei van 34 procent. Eigenlijk zou hun aantal nog sterker moeten toenemen als de Nederlandse overheid vasthoudt aan haar ambitie dat 1,9 procent van het ’wereldmarktaandeel’ naar Nederland komt. Die markt groeit namelijk met 39 procent.

Gebouwd moet er dus worden. In Leiden legt studentenhuisvester Duwo de laatste hand aan 57 appartementen voor bijna afgestudeerden. Op het terrein van het Universitair Sportcentrum bouwt Yisheng Development uit Amstelveen duizend woningen voor studenten, net afgestudeerden en medewerkers van de universiteit en bedrijven.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.