Brandwondenstichting en brandweer waarschuwen voor koolmonoxide [video]

Beverwijk

Al veertig mensen zijn in de afgelopen zes weken in het ziekenhuis opgenomen met een koolmonoxide(CO)-vergiftiging.

,,De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen. En dat terwijl de piekperiode met CO-ongevallen de komende maanden nog plaats gaat vinden”, zegt Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide Brandweer Nederland. Het gaat om achttien incidenten in het totaal, waarbij veertig mensen ernstig gewond raakten.

Jet Vroege: ,,De sluipmoordenaar CO slaat dit jaar alweer hard toe.” Volgens de ’Ongevallenregistratie 2017; gasongevallen na de meter’ vielen er vorig jaar twee doden en 161 gewonden door koolmonoxide(CO)-vergiftiging. Bij 114 slachtoffers was ziekenhuisopname nodig.

„En hierin zijn alleen de CO-ongevallen meegenomen, waarbij een gasinstallatie de oorzaak was. Ongevallen door binnenshuis barbecueën - je gelooft het niet, maar het gebeurt echt nog vaak - en open haarden of houtkachels als oorzaak zijn in deze cijfers niet meegenomen.”

Brandwondenstichting en brandweer waarschuwen voor koolmonoxide [video]

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldde in 2015 al dat het totale aantal slachtoffers vermoedelijk veel hoger ligt dan de Ongevallenregistratie uitwijst. Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting slaan alarm over de explosieve toename.

De meeste ongevallen vinden in de maanden november tot en met ongeveer maart plaats als de verwarming, kachel en open haard volop in gebruik zijn. Jet Vroege: „Als deze cijfers de komende maanden zo doorgaan, komen we dit jaar op nog veel meer slachtoffers per jaar uit dan het Kiwa in 2017 geregistreerd heeft.”

Nieuwe ketel

Uit een recente representatieve steekproef van de Nederlandse Brandwonden Stichting komt naar voren dat 43% van de ondervraagden niet weet dat je een CO-melder in de ruimte van het verbrandingstoestel (zoals Cv-ketel, geiser, open haard, kachel) moet plaatsen. Ook weet bijna de helft niet dat het ook bij een nieuwe ketel mis kan gaan. Vroege: „In de helft van de ongevallen is sprake van een nieuwe of pas onderhouden Cv-ketel. De oorzaak is dan meestal een verkeerd aangesloten of losgeraakte rookgasafvoer. Heel belangrijk dat je bij het plaatsen van een nieuwe ketel ook meteen de rookgasafvoer vervangt of in ieder geval laat controleren.”

Brandwondenstichting en brandweer waarschuwen voor koolmonoxide [video]

Nederlandse Brandwonden Stichting, GGD en 25 veiligheidsregio’s houden publiciteitsacties om CO-vergiftigingen te voorkomen en herkennen. Ze hameren er op de verwarmingsketel, geiser, kachel of open haard elk jaar te laten controleren door een gecertificeerd vakman. Ook ventileren is van levensbelang: laat 24/7 een raam of rooster op een kiertje staan. En plaats een CO-melder omdat alleen deze kan alarmeren als het zeer giftige CO vrij komt.

Meer informatie: www.brandweer.nl/koolmonoxide

Meer nieuws uit Regio