Getuigschrift voor studentbestuurders

De overhandiging.
© Publiciteitsfoto
Leiden

Studenten die zich als bestuurslid inzetten, kunnen daar nu van de Universiteit Leiden een getuigschrift voor ontvangen.

Het eerste bestuurslid dat zo’n document kreeg, was Jasper de Vries van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden. Het College van Bestuur besloot een ’erkenningscertificaat’ in te voeren om studenten aan te moedigen binnen hun organisaties, zoals studenten- en studieverenigingen, maar ook politieke organisaties en commissies, bestuursfuncties op zich te nemen. De universiteit vindt het, naar eigen zeggen, ’belangrijk dat studenten, naast het verwerven van academische kennis, activiteiten ontplooien die bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn in de huidige kennissamenleving’.

Zo’n getuigschrift is een blijk van waardering en voor werkgevers een bewijs dat de student daadwerkelijk een bestuursjaar heeft gedaan. Het document is zowel Nederlands- als Engelstalig en en daarmee wordt het ook voor ’buitenlandse werkgevers duidelijk dat de student naast zijn of haar studie niet stil heeft gezeten’.

Dat juist De Vries het eerste getuigschrift in ontvangst mocht nemen uit handen van vicevoorzitter Hester Bijl, is geen toeval. Hij heeft zich vorig jaar als ’assessor politiek’ ingespannen voor de invoering van het certificaat.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.