Werkloosheid in regio daalt in enorm tempo

© Foto ANP

Ruud Sep
Leiden

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de Leidse regio, de Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek is de afgelopen twaalf maanden harder gedaald dan het landelijke cijfer.

De daling van het aantal WW’ers gaat een stuk sneller dan verwacht. Een jaar geleden sprak uitkeringsinstantie UWV nog de hoop uit dat er in de hele regio eind 2018 nog een kleine 8000 WW’ers zouden zijn. Met nog twee maanden te gaan was de teller eind oktober al gezakt tot 7062.

Daarmee krijgt op dit moment 2,4 procent van de beroepsbevolking in de regio een WW-uitkering. Landelijk is dat 3,0 procent. De werkloosheid is het laagst in Katwijk, waar slechts 1,7 procent een WW-uitkering krijgt.

Ook in de plattelandgemeentes Zoeterwoude, Kaag en Braassen en Nieuwkoop zitten bijzonder weinig mensen zonder werk. Het percentage WW’ers schommelt daar tussen de 2,0 en 2,2.

Het snelst daalde de werkloosheid het afgelopen jaar in Zoeterwoude. Het aantal WW’ers is daar nu bijna eenderde minder dan een jaar geleden. De gemeente zit nu op 93 uitkeringen. De jeugdwerkloosheid is hier bijna volledig verdwenen. Slechts drie WW’ers zijn jonger dan 27 jaar.

Net als in 2017 daalde ook dit jaar de werkloosheid in Oegstgeest het minst. De afname van het aantal WW’ers was hier een krappe 10 procent.

Over de hele linie is het aantal jonge werklozen heel klein. Minder dan vijf procent van de WW-uitkeringen gaan naar werklozen onder de 27, meer dan de helft gaat naar 50-plussers.

De leegloop in de kaartenbakken geldt voor alle sectoren. Zelfs in het bankwezen en in de cultuursector neemt het aantal WW’ers gestaag af, al is opvallend dat alleen in het bankwezen het merendeel van de WW’ers er meer dan een jaar over doet om weer aan de slag te komen.

Terwijl gemiddeld bijna twee op de drie WW’ers binnen een jaar weer aan de slag zijn, geldt dat bij werkloze bankmedewerkers slechts voor iets meer dan één op de drie.

Het einde van de daling lijkt voorlopig nog niet in zicht. Ook in oktober nam het aantal WW’ers weer met 200 af. Alleen in de seizoensafhankelijke sectoren landbouw en horeca nam het aantal WW’ers iets toe.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.