Rechter: Wassenaar faalt bij hulp in huis

Midas en Caroline en hun (schoon)moeder Ineke: ,,Boodschappen doen is zeker in deze tijd van regie over je leven houden, belangrijk.’’

Midas en Caroline en hun (schoon)moeder Ineke: ,,Boodschappen doen is zeker in deze tijd van regie over je leven houden, belangrijk.’’© Foto LD

Marieta Kroft
Wassenaar

Veel ouderen en gehandicapten kregen na de bezuinigingen in 2015 minder uren huishoudelijke hulp via de gemeente. De Wassenaarse Ineke (1953) is geen uitzondering. Ze stapte, met de hulp van haar dochter en schoonzoon naar de rechter.

Met succes, zo blijkt nu. De rechter verklaart het bezwaar gegrond omdat de gemeente Wassenaar het besluit waarin Ineke haar persoonsgebonden budget (pgb) van vijf naar drieenhalf uur per week heeft verlaagd, onzorgvuldig heeft voorbereid en niet goed heeft gemotiveerd.

Voor dochter Caroline en schoonzoon Midas, met de achternamen willen ze niet in de krant, is het een bewijs dat het systeem waarbij gemeenten huishoudelijke hulp toekennen, niet deugt. „Eind 2015 gaf de gemeente nog een indicatie af voor vijf uur huishoudelijke hulp tot en met 2021”, vertelt Caroline. „In de zomer van 2016 kwam diezelfde mevrouw weer langs om te zeggen dat mijn moeder nog maar persoonsgebonden budget (pgb) voor drieënhalf uur kon krijgen. Er was niets in haar omstandigheden veranderd.”

Ineke is weduwe. Als gevolg van een herseninfarct in 1994 is ze halfzijdig verlamd, gebonden aan een rolstoel, haar ene been is geamputeerd en heeft ze een spraakstoornis. Ze zit erbij tijdens het interview bij haar thuis, maar kan niet meepraten. Caroline legt uit dat het boodschappen doen voor haar erg belangrijk is. Ze komt buiten en ze kan door het aanwijzen van de boodschappen, zelf bepalen wat ze in huis wil halen. „Zeker in deze tijd van zelfredzaamheid en de eigen regie over je leven houden, is dat erg belangrijk. De gemeente vond dat een vrijwilliger wel boodschappen voor haar kon doen. Ineke hoefde enkel een boodschappenlijstje te maken. Dat kan ze niet meer.”

Een vrijwilliger die met Ineke op pad gaat, is ook geen goed alternatief, weet ze inmiddels ook uit ervaring. „Vaak zijn het gepensioneerde vrouwen. Zij kunnen geen rolstoel sjouwen, die ook nog eens in een auto moet. Los van het feit dat er geen geschikte vrijwilliger was. Bovendien hebben vrijwilligers geen specifieke kennis over zorg.” De boodschappenservice is evenmin een goed idee. „Ook dan is ze afhankelijk van iemand die zich verstaanbaar kan maken. En dan komt ze nog niet buiten de deur en daardoor komt ze verder in een isolement. In hoeverre draagt dit bij aan participatie in de maatschappij?”

Wat nu? Dat weet de familie nog niet. „We verwachten dat het oude besluit weer van kracht is, namelijk vijf uur tot en met 2021. Maar we zullen wel weer nieuwe gesprekken met de gemeente krijgen.”

De gemeente gaat in verband met de privacy niet in op de kwestie. In het algemeen kan de woordvoerster zeggen dat er inderdaad een nieuw besluit komt, maar dat in die tussentijd het besluit waartegen bezwaar is gemaakt, van kracht blijft.

Voor Midas staat de uitspraak over gemeente Wassenaar niet op zichzelf. Hij verwijst naar een artikel van 28 juni 2017 in deze krant met daarin een onderzoek naar het aantal mensen dat voor 2015 huishoudelijke hulp via de gemeenten regelden en het aantal twee jaar later. Daaruit bleek dat veel minder mensen hun hulp via de gemeente regelen. Gemeenten hebben fors op de huishoudelijke hulp bezuinigd, Wassenaar zelfs meer dan 40 procent. Midas: „Waar zijn al die mensen gebleven? Die vraag werd in het artikel gesteld. Wij weten: die zijn genegeerd en monddood gemaakt. Het ergste is, dit zijn veelal de allerzwaksten in de samenleving. Mensen die volledig afhankelijk zijn van iemand die voor hen opkomt. Dit is ook waar het systeem niet deugt. De gemeente bepaalt wat nodig is, maar heeft ook een verborgen agenda. Haar budget.’’

Advocaat: ’Structureel probleem’

Advocaat Kevin Wevers, die de belangen van Ineke behartigde, denkt dat er sprake is van een structureel probleem in Wassenaar. ,,De gemeente noemt uren. Dat is duidelijk. Hoe ze die uren bepaalden, daar is het mis gegaan. De gemeente had drie keer tijdens de bezwarenprocedure de kans om de motivering, waarom boodschappen niet bij de huishoudelijke hulp horen, te geven. Bij mij bekruipt dan toch het gevoel dat ook andere inwoners van Wassenaar onterecht zijn gekort.’’ Volgens Wevers houden veel ouderen zich stil, totdat je ze de gelegenheid geeft zich te melden. ,,Je ziet dat in Twente, waar de FNV onlangs een meldpunt begon. Al gauw waren er ruim 200 meldingen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.