Zendmast bij Leiden-Merenwijk nieuw ’grensconflict’

Zendmast.
© archieffoto
Leiden/Warmond

In de Warmondse Veerpolder, vlakbij de Leidse Merenwijk, verrijst een 37,5 meter hoge communicatiemast. Tenminste, de gemeente Teylingen, waar Warmond deel van uitmaakt, wil Vodafone toestaan de zendmast op te richten. Wijkvereniging Merenwijk verwacht echter bezwaren vanuit de ’karpers en forellen’ en heeft daarom een bezwaarformulier op de website gezet die bewoners kunnen printen, invullen en opsturen.

Het bereik voor mobiele telefoons en andere communicatieapparatuur is beperkt, in de Warmondse Veerpolder. Over die ’blinde vlek’ kreeg de gemeente Teylingen regelmatig klachten, van bewoners, bedrijven en een huisarts.

Vodafone werd bereid gevonden er een mast neer te zetten, op een plek langs het spoor en vlakbij het fietspad richting Merenwijk. Naar verwachting gaan ook andere providers van de grote antenne gebruik maken.

Weerstand tegen het plan vanuit Warmond voor dit project valt niet te verwachten; de mast komt ver buiten het beschermd dorpsgezicht te staan. Maar de mast komt wel direct in het blikveld van Merenwijkers die aan de noordoostrand van hun wijk wonen. Zij kunnen via hun buurtvereniging bezwaar maken tegen het Teylingse plan.

En het is niet de eerste keer dat daar een gemeentegrensconflict ontstaat. Eerder was dat het geval bij het fietspad dat Warmond en de Merenwijk verbindt. Dat werd op Teylings verzoek geschikt gemaakt voor doorgaand alarmverkeer. Dit tegen de zin van de Leidse bewoners langs het pad.

En dan was er twee jaar geleden nog het plan voor een nieuwe skeelerbaan aan de zuidkant van de Veerpolder waar de inwoners van de meest noordelijke wijk van Leiden tegen te hoop liepen.

Begin volgende maand komt er weer een ander heikel en grensoverschrijdend plan aan de orde. Het betreft de herinrichting van het omvangrijke groene Kagerzoomgebied. De gemeente Teylingen wil de groene strook ’recreatiever’ maken, veel bewoners uit de Merenwijk hopen juist dat het ongemoeid blijft.

De aanvankelijke plannen voor onder meer extra paden, een nieuwe uitkijktoren en meer riet en moerasland zijn danig aangepast. Dat komt onder meer doordat de beoogde bijdrage vanuit de gemeente Leiden aanzienlijk is verlaagd.

De bijeenkomst voor Warmonders en Merenwijkers over Kagerzoom is op donderdag 6 december, tussen 19.30 en 22.00 uur, in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.