Premium

Wethouder Nieuwkoop bouwt huis in natuurgebied, provincie boos

Wethouder Nieuwkoop bouwt huis in natuurgebied, provincie boos
Wethouder Elkhuizen mag zijn woonboot vervangen door een huis.
© Foto Cyclomedia
Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop is door de provincie Zuid-Holland hard terecht gewezen voor het verstrekken van onjuiste informatie over een bestemmingsplanwijziging. Die wijziging uit 2016 maakt het mogelijk dat wethouder Guus Elkhuizen van de lokale partij Samen Beter Nieuwkoop in natuurgebied De Haeck een huis bouwt.

Elkhuizen woont nu nog in een woonschip aan de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat, midden in natuurgebied De Haeck. Aanvankelijk kreeg hij daarvoor jaarlijks van de provincie een vergunning, pas in 2006 nam de gemeente de boot op in het bestemmingsplan.

Twee jaar daarna vroeg Elkhuizen toestemming om de oude boot te vervangen voor een huis op de wal. Bij de bestemmingsplanwijziging van 2016 werd dat verzoek ingewilligd: een perceel van 3000 vierkante meter kreeg een woonbestemming.

Die laatste bestemmingsplanwijziging was alleen mogelijk doordat de gemeente voor de provincie verzweeg dat het ging om woningbouw binnen de ecologische hoofdstructuur.

Nadat het provinciebestuur eerder dit jaar over de kwestie werd getipt, ging er een boze brief naar burgemeester en wethouders van Nieuwkoop. Daarin werd geëist dat de gemeente het plan zou aanpassen en werd onomwonden gedreigd met verscherpt toezicht op het ruimtelijk beleid van de gemeente ’vanwege het ontbreken van een vertrouwensbasis voor uw gemeente’.

Elkhuizen zegt dat hij zich van geen kwaad bewust is. ,,Ik heb gewoon als inwoner een verzoek ingediend. In het college, in de gemeenteraad en in de contacten met de provincie heb ik mij nergens mee bemoeid.’’

De wethouder is dan ook niet van plan af te treden nu blijkt dat hij alleen een huis mag bouwen in natuurgebied De Haeck doordat de gemeente de provincie verkeerd had voorgelicht. ,,Ik zie geen enkele reden om daarover na te denken. Ik heb niks fout gedaan.’’

Nadat gemeente en provincie de afgelopen maanden over de kwestie hebben overlegd, lijkt ook bij de provincie de kou uit de lucht te zijn. In een gisteren verstuurde brief aan de provinciale volksvertegenwoordigers schrijven Gedeputeerde Staten dat ze kunnen leven met een aangepast plan. Daarin wordt vastgelegd dat het grootste deel van de tuin van Elkhuizen formeel natuurgebied blijft. Volgens de wethouder verandert er alleen op papier iets. ,,Wat ik in de praktijk al zou doen, heb ik nu precies aangegeven op de plankaart.’’ De gemeenteraad stemt morgen over de aanpassing.

Elkhuizen erkent overigens volmondig dat hij profiteert van de foute informatie die door de gemeente aan de provincie is verstrekt. ,,Ja, dat klopt. Honderd procent zeker.’’ Maar voor die onjuiste informatie kan hij in zijn beleving onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden. ,,Hoe dat is gebeurd? Dat zult u echt aan de gemeentesecretaris moeten vragen.’’

De gemeente heeft ook officieel aan de provincie laten weten dat Elkhuizen steeds correct heeft gehandeld. Hij heeft ’niet deelgenomen aan de beraadslagingen en evenmin aan de stemming’ over zijn aanpassing van het bestemmingsplan.

Dat Gedeputeerde Staten in eerste instantie zo fel hebben gereageerd op de kwestie heeft volgens het provinciebestuur overigens niets te maken met het feit dat een wethouder er persoonlijk van profiteert. ’Wij zijn ervan overtuigd dat onze inzet en ons oordeel over de afspraken zonder deze belanghebbende in dat geval hetzelfde zou zijn.’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.