Roep om stemlokalen in Leidse onderwijsinstellingen

Leiden

Als het aan de Nationale Jeugdraad (NJR) en IZI Solutions ligt, wordt het volgend jaar voor Leidse jongeren makkelijker om te stemmen bij de verkiezingen voor provinciale staten en het Europees parlement. De organisaties hebben bij de gemeente Leiden een verzoek ingediend om stemlokalen in te richten bij mbo- en hogeronderwijsinstellingen.

Het is de hoop van de organisaties dat door het plaatsen van stemlokalen in de scholen de drempel voor jonge volwassenen om te stemmen lager wordt.

De afgelopen jaren lag de opkomst bij de statenverkiezingen steeds rond de vijftig procent, en bij Europese verkiezingen rond de veertig procent. De opkomst onder de jongste kiezers (18 tot 24 jaar) ligt laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Om de stemlokalen in onderwijsinstellingen voor elkaar te krijgen, hebben de NJR en IZI Solutions nu het initiatief ingediend bij de ingezonden stukken voor de gemeenteraad. Ook is een concept motie toegestuurd aan de individuele raadsleden.

De Universiteit Leiden geeft aan open te staan voor het plaatsen van stemlokalen, hoewel dit niet ten koste mag gaan van onderwijs en onderzoek. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd al een stemburean in het Academiegebouw geopend.

Mbo-Rijnland heeft op 10 september al aan verschillende gemeentes aangeboden om stemlokalen te openen op hun gebouwen.

Behalve Leiden hebben Alphen aan de Rijn en Zoetermeer interesse getoond, hoewel er nog geen concrete afspraken gemaakt zijn. Mochten er stemlokalen komen, dan krijgen studenten op die locaties ook lessen in burgerschap aangeboden.

De raad in Leiden bespreekt naar verwachting op 13 december de spreiding van stembureaus.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.