Claim ondernemers voor vervuiling De Boeg

Ruud Sep
Oegstgeest

Onverwachte bodemvervuiling op het voormalige Meob-terrein heeft geleid tot een geschil tussen de ondernemers die het terrein hebben gekocht, het Rijksvastgoedbedrijf dat de grond heeft verkocht en de gemeente Oegstgeest die bij de verkoop tussen de twee partijen in zat. Het consortium van kopers eist een bedrag van 250.000 euro van de gemeente, die op haar beurt dezelfde claim heeft neergelegd bij het Rijksvastgoedbedrijf.

De plaatselijke ondernemers kochten het terrein waarop tot 2001 het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (Meob) was gevestigd. Omdat de gemeente Oegstgeest het eerste recht van koop had, verliep de verkoop via een zogeheten abc-constructie, waarbij Oegstgeest op papier heel even de eigenaar was. Volgens toenmalig wethouder Wendelien Tönjann was de constructie zo vormgegeven dat de gemeente geen enkel risico liep.

Oegstgeestenaar Arjen Pels Rijcken, één van de kopers van het bedrijventerrein, is nog steeds van mening dat de gemeente zich geen zorgen hoeft te maken. ,,Argumenten die het Rijk gebruikt om de claim van de gemeente af te wijzen, kan de gemeente gewoon overnemen om onze claim terzijde te schuiven.’’

Het geschil draait om de duizend kubieke meter aan grond die zo zwaar vervuild was, dat die moest worden afgevoerd. Daarnaast bleken er oude asbesthoudende leidingen in de bodem te liggen die nergens op papier stonden.

De nieuwe eigenaren van het terrein hebben aanvankelijk geprobeerd om de kosten direct op de oorspronkelijke eigenaar te verhalen. ,,Maar daar kregen we het antwoord dat wij geen contractpartij waren. Dus toen hebben we de claim naar de gemeente doorgeschoven. Overigens niet voordat we het gemeentebestuur daarover hadden ingelicht. We willen absoluut voorkomen dat deze kwestie onze goede verhouding bederft.’’

Pels Rijcken hoopt dat het lukt om het geschil in goed overleg op te lossen. ,,Want anders lopen voor alle drie de partijen de advocatenkosten al snel in de tienduizenden euro’s.’’ Maar lukt dat niet, dan zal het consortium zeker doorbijten. ,,Want we zijn ervan overtuigd dat we een sterke zaak hebben.’’

Komt het tot een rechtszaak, dan ziet Pels Rijcken daar ondanks de kosten nog één grappig element in. ,,Het Rijksvastgoedbedrijf wendt zich in zo’n geval tot de landsadvocaat, Pels Rijcken. Dan komen we dus tegenover het advocatenkantoor te staan dat ooit is opgericht door mijn grootvader.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.