Premium

’Regels bij bouwprojecten Noordwijk niet overtreden’

’Regels bij bouwprojecten Noordwijk niet overtreden’
Eerder dit jaar is begonnen met de woningbouw in Offem Zuid.
© Archieffoto
Noordwijk

Bij projecten aan het Rederijkersplein en in de nieuwbouwwijk Offem Zuid heeft de gemeente Noordwijk volgens de regels gehandeld. Die conclusie trekt het college van burgemeester en wethouders bij de schriftelijke beantwoording van vragen van Lijst Salman Noordwijk, VVD en D66.

Directeur Paul Brandjes van De Raad Bouwontwikkeling beticht het college van B en W, en dan specifiek wethouder Hans Bakker, van malversaties. Burgemeester Jan Rijpstra liet na de eerste brief van Brandje, begin november, weten dat de aantijgingen ’nergens op zijn gebaseerd’. Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen zijn door verschillende fracties vragen gesteld, die nu zijn beantwoord.

Brandjes meent dat Noordwijk niet eerlijk is geweest over de gunning van een project aan het Rederijkersplein. Tegen de regels in zouden in een aparte overeenkomst extra afspraken zijn gemaakt. In de beantwoordingsbrief van het college wordt dat bestreden. Zowel uit een tweede toets door advocatenkantoor Houthoff als uit een rapport van de Rekenkamer zou blijken dat de handelswijze niet in strijd is met de geldende wetten en regels.

Het project is aan Sedos gegund, terwijl ook De Raad Bouwontwikkeling had willen meedingen. In het verleden oordeelden verschillende rechters bij een eerder project dat De Raad ten onrechte was uitgesloten. Volgens Brandjes maakt Noordwijk nu dezelfde fout.

Dat er niet is gekozen voor een openbare aanbesteding voor het plan Rederijkersplein heeft volgens het college te maken met specifieke eisten aan het project en de specifieke doelgroep. Zo moeten er acht woningen komen voor kinderen met een beperking en zo’n tien zorgwoningen voor ouderen. In totaal telt het complex 37 appartementen waarvan er 32 in de sociale sector vallen.

Dat de huurprijs op het maximale tarief van 710,86 euro uitkomt, heeft volgens het college alles te maken met de hoge bouwkosten omdat er voor de bewoners speciale voorzieningen worden getroffen. Volgens B en W blijven de woningen tien jaar binnen de sociale huurgrens vallen.

Ook met de afgesloten bouwclaimovereenkomst met Van Rhijn Bouw over Offem Zuid is volgens het college niets mis. Volgens Brandjes heeft de gemeente zes miljoen euro overgemaakt. De vergoeding had alles te maken met een overeenkomst die moest worden herzien.

Van Rhijn Bouw kocht in 2000 op verzoek van de gemeente 4,4 hectare grond. Het perceel werd twee jaar later voor een lager bedrag doorverkocht aan de gemeente. Het verschil zou tijdens de bouw van 240 woningen worden verrekend, maar die bouw liet lang jaar op zich wachten. In 2015 besloot de gemeente het openstaande bedrag plus de rente over al die jaren te betalen. In de zes miljoen zit ook compensatie voor de later overeengekomen 30 procent sociale woningbouw in het plan, waar de bouwer veel minder op verdient dan op bouw in uitsluitend de vrije sector zoals aanvankelijk overeengekomen was.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.