Premium

Feminisme Evolutie Leiden: ’Feminisme, zonder weg te jagen’

Feminisme Evolutie Leiden: ’Feminisme, zonder weg te jagen’
Rosanne Schot: „Sinds #MeToo is er een momentum, feminisme leeft nog steeds.’’
© Foto Hielco Kuipers
Leiden

Sinds september bestaat Fel, Feminisme Evolutie Leiden, een club Leidenaars die de stad bewust wil maken van feminisme.

Het begon allemaal door een boekenclub met de gevatte naam ’ontspoorde feministen’ waar boeken rondom feministische thema’s werden gelezen en besproken samen met het nuttigen van pizza’s. FEL-voorzitter Rosanne Schot: „Sinds #MeToo is er een momentum, feminisme leeft nog steeds. We wilden met een clubje zorgen voor bewustwording over feminisme, het aanjagen en zorgen voor verbinding met bestaande organisaties. Dat alles met mannen en op een manier zonder mensen weg te jagen.” Want dat laatste gebeurt nog weleens als je over feminisme praat, als je sociale media in de gaten houdt. Vooral door de boze, witte mannen.

Schot, nu 23 jaar oud, was al vanaf jonge leeftijd bezig met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: „Ik was me ervan bewust dat het niet eerlijk was dat ik vroeger niet mocht meedoen met voetbal omdat ik een meisje was. Ik ben historicus en daarom ben ik me gaan verdiepen in hoe de geschiedenis van feminisme.”

Geschiedenis

Een korte geschiedenisles. Tijdens eerste feministische golf in ons land van 1870 tot 1920 werd er gestreden voor het krijgen van kiesrecht voor vrouwen en het toelaten van vrouwen op de universiteit en de arbeidsmarkt. De tweede golf ging verder in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Feministen zoals Joke Smit, Hedy d’Ancona en de Dolle Mina’s zetten zich onder andere in voor economische zelfstandigheid, seksuele vrijheid en deelname aan openbaar bestuur en politiek. De derde golf vervolgens startte in de jaren negentig; zelfontplooiing en keuzemogelijkheden zijn hier belangrijke thema’s bij.

De vierde golf is begonnen door #MeToo en is nog aan de gang. Typerend voor deze golf is dat er nu samen met mannen wordt gestreden voor de emancipatie van de vrouw.

Op zich is Leiden best een geëmancipeerde stad: zo bestaat het college van B en W uit vier vrouwelijke wethouders en één mannelijke. Er was een feministische boekhandel op de Breestraat, de redactie van het feministische magazine Opzij is in Leiden gevestigd en in deze stad zijn Athena’s Angels gehuisvest: vier vrouwelijke hoogleraren die zich hebben verenigd om op te komen voor de belangen van vrouwen in de wetenschap.

Desondanks zijn er genoeg thema’s in onze stad die spelen bij FEL. „Het incident bij Quintus waar een bestuurslid van seksueel wangedrag bij drie vrouwen werd beschuldigd en waar vervolgens lange tijd niets mee werd gedaan, het is een voorbeeld van zaken die weggewuifd worden. Vrouwen die worden lastiggevallen tijdens het uitgaan, op straat of online. We willen voor bewustwording zorgen op het gebied van ongewenste intimiteiten, het gebeurt veel te veel. Seksisme komt overal voor en in elke laag van de samenleving.”

Saoedie-Arabië

Ze wordt moe en boos als mensen zeggen: ’Stel je niet aan, in Saoedi-Arabië is het pas onrechtvaardig!’ Daarvoor heeft ze een passend antwoord: „De verbetering van onze infrastructuur laten we toch ook niet laten afhangen van hoe dat in het Midden-Oosten is geregeld? Over ongelijkheid klagen helpt, maar we moeten ook echt iets doen om het te veranderen.”

FEL - de ’E’ verwijst naar het tijdschrift ’Evolutie’ dat Wilhelmina Drucker en Dora Haver in 1898 begonnen. Daarin stonden kritische artikelen over vrouwvraagstukken.

Het bestuur bestaat naast Schot uit drie leden en een tiental vaste vrijwilligers. „Verder sluit een toenemend aantal jonge vrouwen zich bij ons aan. Ook mannen, laatst was er een Pakistaanse jongen op een avond van ons. Met FEL organiseren we inhoudelijke programma’s, zoals lezingen, boekenclubs, filmavonden en exposities. Ook geven we een podium aan vrouwelijk talent. Net als Evolutie destijds, willen wij voor opschudding zorgen.”

Het eerstvolgende evenement van FEL is op 8 en 9 december in de Red Carpet Lounge, een samenwerking met ROEM en Dansblok.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.