Tweede deel windpark op zee bij Katwijk zonder subsidie aangelegd

Windmolenpark Luchterduinen.© foto Holland Media Combinatie

1 / 2
van onze verslaggevers
Katwijk

Ook het tweede deel van het windmolenpark voor de kust van Katwijk wordt zonder subsidie van de rijksoverheid gebouwd.

Is het uit vier kavels bestaande complex op zee af, dan moet dat aan zo'n twee miljoen huishoudens stroom leveren.

Ongetwijfeld zal de aanleg de windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied veel werk opleveren.

Volgens berekeningen is 40 procent van de bestaande Nederlandse Noordzeeparken gebouwd door bedrijven uit het AYOP-gebied (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports).

Waar de realisatie van het al bestaande park Luchterduinen nog met forse subsidies gebeurde, werden de eerste twee kavels van het park Hollandse Kust Zuid zonder rijkssteun aan Nuon/Vattenvall gegund. In 2023 moeten de molens van dit park stroom leveren.

Voor de twee resterende kavels kunnen marktpartijen zich van 1 tot en met 14 maart inschrijven. De subsidieloze aanbesteding geldt overigens alleen voor de bouw van de molens.

De kabels die de elektriciteit van zee naar land transporteren, worden nog wel met overheidsgeld aangelegd.

Omdat de nog te gunnen kavels binnen de 12-mijlszone komen te liggen - op grond van de Nederlandse staat - is de winnaar van de aanbesteding verplicht om een opstalvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf te betalen. Het windpark HollandseKust Zuid is goed voor 1400 Megawatt.

Alle turbines op zee bij elkaar opgeteld moeten zij in de toekomst voor 11500 Megawatt aan stroom gaan leveren.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.