Premium

Genoeg afval scheiden in Schansen en Dreven onhaalbaar

Genoeg afval scheiden in Schansen en Dreven onhaalbaar
Leiderdorp

De Leiderdorpse doelstelling van 75 procent afvalscheiding in 2020 is in buurten met veel hoogbouw niet haalbaar. Dat blijkt uit het onderzoek dat is gedaan naar een proef met ’omgekeerd inzamelen’ in de flatwijk Schansen en Dreven.

Leiderdorpers ’produceren’ zo’n 450 kilo afval per jaar, waarvan zij nu gemiddeld 52 procent aan glas, papier, textiel en plastic gescheiden inleveren. Als restafval blijft iets minder dan 220 kilo per persoon per jaar over. Dat moet volgens landelijke richtlijnen, waaraan de gemeente Leiderdorp wil voldoen, omlaag naar 100 kilo in 2020 en 30 in 2030.

Om afvalscheiding te stimuleren begon de gemeente vorig jaar in laagbouwwijk ’t Heerlijk Recht en hoogbouwwijk Schansen en Dreven proeven met ’omgekeerd inzamelen’. In de flatwijk kwamen wat extra ondergrondse containers voor het gescheiden inzamelen van glas, plastic en textiel. In ’t Heerlijk Recht kregen bewoners daarvoor drie rolcontainers.

In ’t Heerlijk Recht was de proef een groot succes. De hoeveelheid restafval per persoon daalde daar met meer dan de helft, naar 102 kilo per jaar. Daarmee is het doel voor 2020 al bijna behaald.

Maximaal

In de flats in de Schansen en Dreven was het resultaat van de proef veel minder spectaculair. De hoeveelheid restafval ging er met een vijfde omlaag. ,,Wil je daar meer bereiken, dan moeten papier en gft er ook uit’’, zei Marianne Zegwaart van ingenieursbureau Stantec, dat de gemeente Leiderdorp adviseert over het gescheiden inzamelen van afval. ,,We zijn nog niet waar we wezen willen.’’ Maar zelfs met extra maatregelen is volgens Zegwaart zo’n 150 kilo restafval per persoon per jaar in de flats het best haalbare resultaat.

PvdA-raadslid Olaf McDaniel, die in 2017 en 2018 als wethouder de proeven met ’omgekeerd inzamelen’ in gang zette, gaat er van uit dat die methode straks voor heel Leiderdorp wordt ingevoerd.

Volgens de kersverse wethouder milieu, CDA’er Daan Binnendijk, moet die beslissing nog worden genomen. ,,Dat was ook de afspraak: dat we ons pas na de evaluatie daarover een mening zouden vormen.’’ De gemeenteraad moet op 4 maart beslissen over het afvalbeleid.

Mocht de gemeente in het hele dorp omgekeerd inzamelen willen invoeren, dan staat zij voor een flinke investering. Voor nieuwe containers worden de kosten geschat op meer dan drie miljoen euro. Daar komt nog eens ruim drie ton bij voor onder meer het informeren van bewoners en de controle.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.