Pgb minst populair in Blaricum, Laren, Diemen en Volendam-Edam

Amsterdam

Het ’persoonsgebonden budget’ (pgb) om zelf zorg in te kopen is het minst populair bij langdurig zieke, gehandicapte en kwetsbare inwoners van Noord-Holland.

Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen op basis van recent gepubliceerde CBS-cijfers over 2017. In Blaricum (0,25%), Laren (0,35%), Diemen (0,36%) en Volendam-Edam (0,42%) is het percentage pgb-gebruik het laagst van Nederland. „Blaricum en Laren zijn rijke gemeenten. Een logische verklaring lijkt hier het hoge besteedbare inkomen te zijn”, zegt Alex de Leeuw van Zuster Jansen. Ofwel: inwoners regelen zelf hun zaken. „Maar dat is niet getoetst en blijft een aanname.”

Sociale netwerk

Over Volendam-Edam meldt De Leeuw: „Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat zorgbehoevenden daar sneller opgevangen worden binnen het sociale netwerk dan in andere gemeenten.” Gemeentewoordvoerder Leendert Klein bevestigt dat. „Daar komt bij dat we ook veel zorg gecontracteerd hebben. Als er dus een zorgvraag komt, kunnen we maatwerk leveren en is een pgb nauwelijks nog een optie.”

Vergrijzing

De regionale verschillen in pgb-gebruik zijn opvallend. Limburgers en zeker Groningers zijn volgens de onderzoekers grootverbruikers. De vier koplopers zijn de gemeenten Oldambt (2,7%), Pekela (2,46%), Stadskanaal (2,4%) en Veendam (2,27%).

De Leeuw: „In de krimpregio’s zien we het hoogste gebruik van pgb, dit lijkt op het eerste oog samen te hangen met de vergrijzing. Echter, we zien in Groningen ook een hoog gebruik van Jeugdhulp. Het kan ook te maken te hebben met de toegankelijkheid van de pgb-voorzieningen. Die is in sommige gemeenten simpelweg beter geregeld.” In Noord-Holland gaat Wormerland met een pgb-gebruik van 1,19% aan kop. Leiden in Zuid-Holland komt met 0,61 procent pgb-gebruik relatief als gemiddeld uit de bus.

Grip op leven

Het persoonsgebonden budget is een overheidssubsidie waarmee iemand zelf begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kan inkopen. Daarmee houd je grip op je leven. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoeveel je verdient. Al heeft het inkomen wel invloed op de hoogte van het pgb. „We wilden het landelijke pgb-gebruik in kaart brengen, omdat we benieuwd waren naar de regionale verschillen”, verklaart De Leeuw.

Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, vindt het jammer dat de onderzoekers geen harde conclusies trekken. „Het had diepgaander gemogen”, zegt woordvoerster Miranda Bol. „Nu weten we niet waarom het pgb-gebruik laag is in sommige gemeenten. Is er geen behoefte aan bij inwoners, of ligt het aan de gemeenten zelf? Bij de ene gemeente is het namelijk makkelijk een pgb aan te vragen, bij de andere heel lastig.”

Fraudezaken

Volgens Bol speelt mee dat gemeenten pgb’s ingewikkeld vinden - er zijn vier wetten bij betrokken. Ook kwamen de zorgbudgetten door omvangrijke fraudezaken negatief in het nieuws. Ze ziet sinds 2015 een daling in het aantal verstrekte pgb’s. Sommige gemeenten, zoals Almelo en Enschede, proberen zelfs zoveel mogelijk zorg in natura aan te bieden. Gemeenten moeten het volgens Bol simpel maken een persoonsgebonden budget aan te vragen.

„Mensen weten zelf het beste wat ze nodig hebben aan zorg. Als de procedure te ingewikkeld is, modderen ze door, of lossen ze het in hun eigen omgeving op, maar krijgen dan misschien niet de hulp die ze nodig hebben.”

Aankaarten

Per Saldo wil de dalende trend aankaarten bij Tweede Kamerleden. In het onderzoek nam Zuster Jansen alle soorten pgb (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Jeugdhulp) onder de loep, behalve het pgb vanuit de wmo.

In Huizen, Urk en Diemen maken inwoners het minst gebruik van een pgb via de Jeugdwet. Inwoners van Waterland, Aalsmeer en Terschelling vragen amper pgb aan via de Wet Langdurige Zorg.

Het hele onderzoek: https://www.zusterjansen.nl/nieuws/grote-regionale-verschillen-in-verbruik-persoonsgebonden-budget/

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.