Kritiek op nieuw plan tegen armoede

Leiden

Het nieuwe Leidse armoedebeleid van PvdA-wethouder Marleen Damen gaat voor een reeks ongewenste neveneffecten zorgen. Wachtlijsten, schending van de privacy en bureaucratische rompslomp is wat de Socialistische Partij (SP) en Partij Sleutelstad (PS) voorspellen. ’Onbegrijpelijk dat deze nieuwe plannen aan de gemeenteraad zijn voorgelegd’, schrijven ze.

Twee maanden geleden presenteerde Damen haar nieuwe voornemens. Onderdeel ervan is dat Leidenaars met een laag inkomen niet langer automatisch hun telefoonabonnement, kinderzwemles of nieuwe fiets vergoed krijgen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, meer persoonlijke declaratieregeling die ook niet meer via de sociale dienst loopt, maar door de sociale wijkteams wordt geregeld.

’Maatwerk’, noemde Damen het, met extra aandacht voor de positie van kinderen. Maar de wethouder ontkende bij de presentatie niet dat het ook een bezuiniging betrof.

SP en PS zijn er niet over te spreken. Van de reguliere toekenning van de financiële voordeeltjes en declaraties, maakten jaarlijks circa 4.000 Leidse huishoudens gebruik. Thomas van Halm (SP) en Maarten Kersten (PS) verwachten en vrezen dat het aantal gehonoreerde aanvragen voor een krantenabonnement, een nieuwe wasmachine of het lidmaatschap van een sportclub drastisch zakt naar circa 400 á 500. En omdat de wijkteams geen ervaring hebben bij het beoordelen van de aanvragen, ontstaan wachtlijsten. ’De toch al door financiële onzekerheid geplaagde groep wordt door de willekeur van dit beleid nu extra bemoeilijkt’, schrijft het duo.

Ze voelen zich in hun opvatting gesterkt door enkele nauw bij het onderwerp betrokken stadgenoten die eveneens de plannen hekelen. De gemeenteraad bespreekt het beoogde armoedebeleid half februari.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.