Herengracht’ers: niet nóg een studentenpand

Leiden

Een groep bewoners van de Leidse Herengracht wil niet dat een bestaand kantoorpand in hun straat wordt omgevormd tot een omvangrijk studentencomplex.

’Een overmaat aan onzelfstandige woningen in een buurt of straat heeft bezwaren zoals reeds van diverse zijden naar voren gebracht’, staat in een brief aan het stadsbestuur, die eerder ook voor het ophalen van handtekeningenactie in de buurt is gebruikt.

De Herengracht’ers hebben het over de bezwaren die ook in andere wijken zijn geopperd tegen de daar aanwezige studentencomplexen. Er ontstaan binnen de kortste keren stapels fietsen op de stoep en langs de gracht, nachtelijk lawaai neemt buiten en binnen toe, en soms ontstaat een verhoogde kans op brand in de studentenpanden.

In Leiden is momenteel een stop op het zogeheten verkameren van panden van kracht. In dit geval aan de Herengracht 50, dat doorloopt naar de Vestestraat, is echter geen sprake van kamers. De eigenaar deed een aanvraag voor 19 woonstudio’s. ’Wij zien dit als een semantische slimmigheid om de door u afgekondigde stop op verkamering te omzeilen.’

De briefschrijvers doen een beroep op het stadsbestuur om de benodigde vergunning voor de verbouwing van het kantoorpand niet te verstrekken. ’Wij zijn van mening dat daar de grens wat betreft het aantal onzelfstandige woningen intussen wel bereikt is.’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.