Premium

Het vonnis: te laat teruggestuurd

Het vonnis: te laat teruggestuurd
© Foto ANP

Webshops moeten kopers van artikelen daarover afdoende productinformatie geven. Daarvan zijn ze nu bij Bralex webshops vermoedelijk wel doordrongen.

Bralex/Direct Pay vs X

Retourzending te laat

www.rechtspraak.nl

ECLI:NLRBLIM:2018:310

Na twee dagen van mogelijk copieuze kerstmaaltijden bestelt meneer of mevrouw X op tweede kerstdag in de webshop van Bralex voor 99,91 euo twee potten met afslankpillen, Forskolin Naturals en Detox Plus. Die komen een paar dagen later maar X begint niet meteen te slikken, die wil eerst precies lezen wat de pillen doen.

Maar productinformatie en een bijsluiter met uitleg hoe de pillen moeten worden ingenomen ontbreken.

Hij/zij vraagt Bralex er alsnog om, maar krijgt geen antwoord en besluit dan om de pillen terug te sturen, maar omdat hij/zij op de uitleg heeft gewacht én omdat hem/haar het retouradres aanvankelijk niet duidelijk is, gaan de potjes pas na de wettelijke veertien dagen bedenktijd op de post. De zending komt te laat bij Bralex terug en die verlangt daarom dat X er alsnog voor betaalt.

X vertikt dat waarop Bralex de vordering uit handen geeft aan Direct Pay die op zijn beurt voor de daadwerkelijke incasso Webcasso inschakelt. Op X maken hun aanmaningen kennelijk weinig indruk, want hij/zij betaalt de tot 141,03 euro opgehoogde rekening niet. Dan gooit Direct Pay het over een andere boeg en begint een rechtszaak.

De kantonrechter stelt vast dat Bralex de afslankpillen heeft verzonden en dat X die zending heeft ontvangen. Onweersproken is ook dat de pillen pas na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van veertien dagen zijn teruggestuurd.

Te laat dus. Het verweer van X dat dat de schuld is van Direct Pay die onvoldoende duidelijkheid zou hebben gegeven over het retouradres, dat verwerpt de kantonrechter. In de beschikbare algemene voorwaarden van Bralex had X het retouradres kunnen lezen.

Het lijkt voor X de verkeerde kant uit te gaan, maar de kantonrechter tilt zwaar aan het ontbreken bij de zending van productinformatie. Omdat het hier om een zogenoemde ’koop op afstand’ gaat, is de verkoper verplicht om de koper informatie over de belangrijkste kenmerken van het product te geven. Zo staat dat in artikel 6:230M van het Burgerlijk Wetboek. Dat verzuim wordt Bralex zwaar aangerekend.

In de algemene voorwaarden staat weliswaar genoeg uitleg over de identiteit van Bralex en de wederzijdse verplichtingen, maar elke productinformatie ontbreekt. Bralex noch Direct Pay hebben de rechter voldoende duidelijk kunnen maken dat ze X die informatie (alsnog) hebben gegeven.

Beide bedrijven hebben zich in dit geval niet aan de wettelijke eisen bij de verkoop op afstand gehouden en daarvan mag meneer of mevrouw X niet de dupe worden, oordeelt de kantonrechter. Hij wijst daarom de vordering af. Bralex en Direct Pay verliezen de rechtszaak en moeten X de proceskosten vergoeden. Die schade valt mee: drie tientjes.

Reageren of heeft u hulp nodig van de ombudsman? Mail ons!

Ombudsman nieuwsbrief

Durk Geertsma en Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.

Meer nieuws uit Ombudsman

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.