Premium

Afzwaaiende Alfred Busser (Dunavie): Mooie cijfers, zelden applaus

Afzwaaiende Alfred Busser (Dunavie): Mooie cijfers, zelden applaus
Alfred Busser is directeur van Dunavie in Katwijk Alfred Busser is directeur van Dunavie in Katwijk
© Foto Hielco Kuipers
Katwijk

Als eerste directeur van Dunavie maakte hij een kapitaalkrachtig geheel van de Katwijkse woningcorporatie, dwars door de crisisjaren heen. Toch heeft Alfred Busser in die kleine tien jaar weinig enthousiasme losgemaakt in het gemeentehuis en op straat. Aan de vooravond van zijn pensionering staat hij stil bij een turbulente tijd.

Welk beeld overheerst?

,,Dat we met elkaar mooie dingen hebben gedaan. Toen ik hier binnenkwam bij Spirit Wonen, vlak voor de fusie met KVB tot Dunavie, waren het twee corporaties die, ik wil niet zeggen elkaar naar het leven stonden, maar altijd vonden dat ze het beter deden dan de ander. Ik heb er veel tijd en energie in gestoken om daar één corporatie van te maken. Die is steeds groter geworden. Niet groeien om het groeien, maar om onze doelen beter te kunnen bereiken. In mijn eerste toelichting van een jaarverslag, ging het over rode cijfers. Ik zei toen: dat worden zwarte cijfers.’’ Glimlachend: ,,Aan die belofte heb ik me gehouden.’’

Het speerpunt bij uw komst was inzetten op meer sociale woningbouw op vliegkamp Valkenburg. Wat is er dan weinig veranderd.

,,Het is later en anders geworden. Gelukkig ligt er nu dan toch een concreet plan voor dat gebied. In 2021 de eerste woning, begrijp ik van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. We zijn er klaar voor.’’

Als het uw speerpunt was, voelt u zich dan geen Elfstedenvoorzitter zonder Elfstedentocht?

,,Sommige dingen liggen buiten je bereik. Wat dat betreft is de vergelijking met ijs wel goed.’’

U begon en de economische crisis barstte los.

,,Dat was een spannende tijd. We hebben plannen daar op aangepast, door meer woningen in de voorverkoop te doen, zoals bij Westerhaghe in Rijnsburg. Gelukkig hadden we weinig eigen grond. De gemeente moest daar flink op afschrijven, wij niet. We hebben nooit grote zeperds gehad - al hebben we de Visserijschool voor te veel geld gekocht - en onze organisatie goed versterkt.’’

Wat was het geheim om goed door de crisis te komen?

,,Realisme. Goed kijken, zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik loop niet in zeven sloten tegelijk, maar weeg altijd goed af: wat is plan B? Dat heeft voor ons als organisatie goed uitgepakt.’’

En de schandalen bij andere woningcorporaties, zoals Vestia?

,,Het voelt heel vervelend als jouw collega er een puinhoop van maakt en jij moet meebetalen aan de rekening. Zo zitten de spelregels in elkaar. Vestia heeft zelf 1,4 miljard betaald, de andere corporaties samen zeshonderd miljoen. Veel meer dan financieel heeft dat ons in beeldvorming geschaad. De verhuurdersheffing kon er komen door het negatieve sentiment over corporaties.’’

U vroeg zich in 2011 af: ’Zijn we als corporatie soms niet te veel een instituut gebleven in plaats van een belangenbehartiger van onze huurders?’ Hoe ziet u dat nu?

,,We hebben vorig jaar gereorganiseerd om dingen te veranderen. Een daarvan is: beter kijken wat er leeft en speelt in de wijken. Het oude beeld van een corporatie is een paternalistische instelling: je mag blij zijn dat je een woning krijgt. In deze tijd, waarin iedereen zich kan uiten, vinden we het van groot belang om onze dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren. Daar hebben we nog steeds een weg in te gaan.’’

’Goed voor de centjes, maar misschien een tikkeltje behoudend’, is het beeld dat Cees Oostindie, voorzitter van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD), eens van u schetste. Eens?

,,Dat beeld wordt wel vaker van mij neergezet. Ik ben opgeleid als ingenieur, als architect. Dat goed kijken voordat ik iets besluit, heb ik nog steeds in me. Dat wordt in Katwijk ook gewaardeerd. Wij houden niet van gekke dingen. Maar het behoudende, daar herken ik me niet in.’’

De SHD botste vaak met Dunavie. Hoe kijkt u daar op terug?

,,De SHD is vaak een dwarsdenker geweest, maar wel altijd vanuit het belang van de Katwijkse huurders - zeker die met weinig inkomen. Die scherpte hebben we nodig gehad. We zijn in de Duin- en Bollenstreek de corporatie met de laagste gemiddelde huur en huurverhoging. Mensen kijken vaak naar de strijd, maar als het gaat om de zaak kun je niet scherp genoeg zijn. Zolang maar de bal wordt gespeeld, niet de man.’’

U laat een relatief oud woningbestand na.

,,Daar zijn we ook volop mee bezig. We pakken 3600 woningen aan, ongeveer de helft van ons bestand, met een duurzaamheidsproject. Dubbel glas, de voor de hand liggende isolatiemaatregelen, zonder dat het tot huurverhoging leidt. Bij de Hoorneslaan hebben we drie verouderde flatgebouwen vervangen. Om dat op een net zo soepele manier te doen in het gebied daarachter zou de gemeente meer in actie moeten komen. Straks is een deel van de oude gebouwen gesloopt, maar kunnen we niet aansluitend bouwen, en hebben we een tijdje minder woningen. We moeten in één keer door, net als we aan de Hoorneslaan deden. We hebben een nieuwe wethouder die een gebrek aan ambitie ziet bij Dunavie, maar de gemeente moet dan ook een projectleider regelen om die ambitie waar te maken.’’

Wethouder Gerard Mostert is bepaald niet als enige Katwijker kritisch op Dunavie. Hoe kijkt u naar die beeldvorming?

,,Ik ben een man van feiten, maar soms gaat het om beelden. Als je door Katwijk rijdt zou je kunnen denken: goh, heeft Dunavie op die paar nieuwe flats na veel gedaan? Dan zeg ik: we hebben de afgelopen jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd. Om dat abstracte getal concreet te maken: je zou daar drie parkeergarages en twee zwembaden voor kunnen aanleggen. De SHD brengt soms naar voren: zeventig procent van de woningen is van voor 1970. Maar vergeet niet dat slopen een ingrijpend proces is. Soms kiezen we ervoor oudere woningen nog een tijd lang op te knappen. Daar is niets mis mee. De Rooie Buurt is honderd jaar oud, maar staat er prima bij.’’

Hoe staat het met uw veelbesproken afscheidscadeau: de fusieverkenning met Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout?

,,De fase van de emotionele reacties zijn we voorbij. We kijken nu met elkaar naar wat de meerwaarde is.’’

De huurdersorganisaties hebben al aangegeven er niets in te zien. Gaan zij de fusie tegenhouden?

,,Zij hebben instemmingsrecht, dat is iets anders dan vetorecht. Zij kunnen ’nee’ zeggen, maar wel voorzien van argumenten. Daar moeten we met elkaar over discussiëren: wat zien zij wat wij niet zien?’’

Blijft u er bij dat zo’n fusie óók in Katwijks belang is?

,,Als wij in staat zijn om iets voor de fusiegemeente Noordwijk te doen, bijvoorbeeld bouwen op het oude Bavo-terrein, verlicht dat in Katwijk de druk op de woningmarkt. We moeten niet altijd krampachtig naar gemeentegrenzen kijken.’’

Katwijkers hoeven niet bang te zijn dat ’hun’ geld naar de buren gaat?

,,Nee. Dat heb ik ook tegen de wethouder gezegd: als we alle investeringen doen die we de komende vier jaar willen doen, hebben we nog genoeg geld voor dit soort zaken.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.