Premium

Bouw van windpark bij Hollandse kust is ’desastreus’

Bouw van windpark bij Hollandse kust is ’desastreus’
© Archieffoto Hans van Weel
Noordwijk / Katwijk

De Stichting Vrije Horizon en de Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust leggen zich niet neer bij de bouw van windmolens op zichtafstand van de kust van Noordwijk en Katwijk. Vrijdag ondernemen de twee stichtingen, met de Katwijkse rederij J. van der Plas als derde partij, een uiterste poging om de bouw van turbines tegen te houden.

De drie bezwaarmakers wacht een lastige strijd. Direct naast het al bestaande windpark Luchterduinen moeten een veelvoud aan turbines komen te staan. Het aangewezen gebied is dan ook opgedeeld in vier kavels.

De eerste twee kavels zijn maart vorig jaar vergund aan energiereus Vattenfall. Het project, dat in 2023 operationeel moet zijn, kost ongeveer een miljard euro en moet aan ongeveer een miljoen huishoudens stroom leveren.

Juridisch verzet tegen dat deel liep bij de Raad van State op niets uit. Maar dat ontmoedigt de drie bezwaarmakers niet om de hoogste bestuursrechter een uitspraak te vragen over de twee resterende kavels.

Net als het het aan Vattenfall vergunde deel, mag het gebied waarover nu wordt getwist 126 windmolens bevatten met een maximale wiekhoogte van 251 meter. Toch is er een groot verschil. De windmolens zullen nog beter zichtbaar zijn dan die van Vattenfall, omdat ze op 18,5 kilometer van de kust komen te staan, ruimschoots binnen de 12-mijlszone.

Stichting Vrije Horizon wijst er in haar beroepschrift op dat het vrije uitzicht over zee ’in belangrijke mate zal verdwijnen’. ,,Dit is vanuit lokaal economisch, milieu en landschappelijk oogpunt zeer kwalijk tot desastreus.’’

Vrije Horizon en Stichting Verplaats Windmolens verzetten zich niet tegen de bouw van windparken op zee, maar menen dat de overheid moet kiezen voor IJmuiden Ver. Dit gebied biedt in de ogen van de bezwaarmakers vele voordelen. De gevaren van de windmolens voor vogels, vleermuizen en zeezoogdieren zouden ver op zee veel minder groot zijn. Daarnaast kunnen in IJmuiden Ver veel meer windmolens komen te staan en die schaalgrootte levert economisch voordeel op. Bovendien is er dan geen miljoenenschade aan het toerisme. Gevreesd wordt namelijk dat bezoekers wegblijven als de windmolens vanaf de kust tussen Zandvoort en Scheveningen goed zichtbaar zijn.

Bij de rechtszaak over de eerste twee kavels wezen de juristen van de overheid vooral op de hogere aanlegkosten van IJmuiden Ver. De stroomkabel van dat park naar land, zou veel langer moeten worden en dus 1,6 miljard euro duurder uitvallen. ,,Onjuiste aannames’’, stelt Vrije Horizon, die uitgaat van 141 tot 430 miljoen euro aan extra kosten. Bedragen die niet zouden opwegen tegen de schade aan de werkgelegenheid in de kustgemeenten.

Naast het bezwaar dat er geen goede belangenafweging heeft plaatsgevonden, meent Verplaats Windmolens Hollandse Kust dat de windparken niet of nauwelijks bijdragen aan het terugdringen van CO2 in de atmosfeer.

Rederij Van der Plas wijst op de nadelige gevolgen voor de visserij. Ook zou een eventuele aanvaring van een tanker met een windmolen grote gevolgen voor de kust en de visstand kunnen hebben.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.