Rotterdamse warmte in Leiden een stap dichterbij

Schematische weergave van het beoogde warmtenet.

Schematische weergave van het beoogde warmtenet.

Binnert Jan Glastra
Rotterdam

Vervanging van de Leidse stadsverwarming door warmte uit de Rotterdamse haven is een belangrijke stap verder. De Rotterdamse gemeenteraad stemde vorige week in met het Warmterotonde geheten project. Dit ondanks een vernietigend rapport van de plaatselijke Rekenkamer, al constateert die zelf al dat er niets anders op zat.

Het besluit betekent dat de havenstad ruim 118 miljoen euro in het project steekt. De provincie ging eerder al akkoord en legt 137,5 miljoen euro opzij. Daarmee moet een pijpleiding worden aangelegd die de Rotterdamse stadsverwarming aansluit op het Leidse net. In Leiden kan dan de gasgestookte fabriek aan de Langegracht dicht, het lange tijd met faillissement bedreigde Warmtebedrijf Rotterdam is gered en de provinciale CO2-uitstoot daalt.

Dat althans was in 2015 het beeld, toen Leiden als één van 25 overheden, bedrijven (zoals Heineken) en organisaties de overeenkomst tekende om restwarmte van de industrie in het Rotterdamse havengebied te gaan gebruiken.

Risico’s

Inmiddels oordeelt de Rotterdamse Rekenkamer, in een vorige week geopenbaard rapport, ongemeen hard. Afgezet tegen de eigen normen zou de havenstad er niet aan moeten willen beginnen. De risico’s zijn fors en door vertraging groter geworden. De opbrengsten lijken lager uit te vallen dan verwacht. De Rekenkamer acht bovendien de kans ’zeer reëel dat bindende afspraken met de benodigde financiers en afnemers niet tot stand komen of tegen zeer ongunstige voorwaarden’.

Bovendien verbetert de luchtkwaliteit in Rotterdam er niet door, stelt de Rekenkamer. Dat voordeel heeft Leiden straks. Sterker, door de gesloten elektriciteitscentrale in de Sleutelstad moeten die in Rotterdam straks misschien wel wat harder werken.

Alternatieven zijn er echter niet, behalve dan het failliet laten gaan van het Warmtebedrijf Rotterdam. En daar schieten de Rotterdammers al helemaal niets mee op, noch zijn ze er goedkoper mee uit. En dan is er nog het feit dat er al bindende afspraken over warmteleveringen aan Nuon in Leiden zijn. Het is betreurenswaardig, stelt de Rekenkamer, omdat de gemeenteraad nu gedwongen wordt tot dit besluit. Beter was geweest als een andere optie bijvoorbeeld was geweest om in Rotterdam-Zuid evenzoveel woningen aan te sluiten als nu in Leiden zijn voorzien.

Maar dat moet óók, reageerde het plaatselijke college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. ,,Er moet vol op beide trajecten ingezet worden: zowel de uitbreiding naar Leiden als het realiseren van extra aansluitingen in Rotterdam.’’ En er is genoeg. Volgens de provincie blaast de haven meer warmte de lucht in dan alle huizen en kassen in de provincie bij elkaar gebruiken.

Het stadsbestuur deelt de zorgen deels wel en had het ook graag anders gezien, maar benadrukt dat het er uiteindelijk om te doen was de plaatselijke stadsverwarming voor een faillissement te behoeden. En dat het project met naar verwachting 3,3 procent wellicht niet zo goed rendeert als volgens normen (tussen 5 en 13 procent)? Dat is volgens B en W nou net waarom marktpartijen dit soort projecten niet oppakken. Maar met het oog op de inspanningen om te stoppen met fossiele brandstoffen ,,verwachten we dat deze situatie ten gunste zal veranderen’’.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.