Meer angst voor crash Schiphol

Schiphol

Het aantal angstmeldingen over Schiphol neemt de laatste jaren weer toe. Dan gaat het vooral om afwijkende routes, laag overkomende toestellen en situaties bij storm.

De stijging volgt op een aantal jaren dat er juist minder angstmeldingen binnenkwamen bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Het hoogtepunt was in 2009 na de crash van de Boeing met Turkish Airlines.

Die kwam voor de Polderbaan in een akker terecht, maar in Zwanenburg en Halfweg beseften bewoners dat wanneer de Zwanenburgbaan was gebruikt, het toestel wellicht in hun dorpskern was neergestort.

Bij BAS schoot het aantal meldingen in maart 2009 omhoog van 153 naar 1049. De maanden daarna zakte het weer in, tot in februari 2010 een KLM-toestel niet vanaf de Zwanenburgbaan startte, maar vanaf de taxibaan. Gelukkig zat er geen ander vliegtuig of een auto op die taxibaan, zodat deze actie goed afliep. Maar vanuit de dorpsraden kwamen meteen verontruste berichten.

Angstpiek

Het jaar 2010 leverde in juni een tweede angstpiek op. Toen vlogen er enkele ganzen in de motoren van een Boeing van Royal Air Maroc.

Dat vliegtuig keerde meteen terug, maar vloog daarbij met een rokende motor erg laag over Hoofddorp, Haarlem en Spaarndam. Die dag kwamen 93 meldingen binnen bij BAS. Overigens is het percentage angstmeldingen na het incident weer ingezakt.

Volgens BAS-manager Sandro Broeke neemt het percentage angstmeldingen in de afgelopen jaren weer toe. Die stijging van tien naar twaalf procent lijkt niet veel, maar aangezien het aantal melders tussen 2013 en 2019 is gestegen van 4.597 naar 11.365, zijn het er in absolute getallen wel veel.

„Het is lastig om aan te geven wat omwonenden met een angstmelding precies willen benadrukken. Het kan een onveilige vliegtuigbeweging zijn geweest, een aanvliegroute boven stedelijk gebied al dan niet in combinatie met harde stormachtige wind of de kwaliteit van de leefomgeving in relatie met gezondheid”, doelt Broeke op zaken als ultrafijnstof.

Afwijkende route

Een recent voorbeeld van een afwijkende route was een Boeing die op 8 september wilde landen op de Zwanenburgbaan, maar te dicht op zijn voorganger zat. Op voorstel van de luchtverkeersleiding vlogen de piloten ter hoogte van Zwanenburg laag naar het oosten, pal over Lijnden en Badhoevedorp om met een scherpe bocht vanuit het noorden te landen op de Kaagbaan. Het ging goed, maar de laag overkomende Boeing leverde heel wat belletjes van geschrokken omwonenden op.

Strikt genomen liggen de meest onveilige woonwijken pal in het verlengde van de startbanen. De toestellen vliegen immers met hulp van instrumenten in een rechte lijn naar een van de vijf banen. Daarom zijn daar veiligheidszones ingesteld. Het dichtst bij de baan mag niet worden gewoond.

In 2004 stonden er nog 114 woningen in die eerste zone, maar dat is inmiddels gedaald tot drie. In de tweede verder gelegen zone, waar grootschalige woningbouw niet is toegestaan, staan 1213 woningen, drie gebouwen met een onderwijs of gezondheidszorgfunctie en 298 kantoren, bedrijven, sportzalen of hotels. Het gaat dan om plaatsen als Zwanenburg, Aalsmeer en Amstelveen.

Meer lezen? Klik hieronder op de knop ’Poldercrash’.

Meer nieuws uit Metropool

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.