Premium

Tot twintig meter hoge campus aan Leidse Doelengracht: ’Dit plan is schrijnend’

Tot twintig meter hoge campus aan Leidse Doelengracht: ’Dit plan is schrijnend’
Leiden

De strijd tegen de sloop van het Doelencomplex in Leiden verhardt. Woensdagavond presenteerden gemeente en universiteit hun campusplan voor die plek, en kondigden bewoners en hun buren aan ieder juridisch instrument te zullen aangrijpen om het tegen te houden.

De stellingen zijn ingenomen. Gemeente en universiteit houden vol dat de 58 sociale huurwoningen van woningcorporatie De Sleutels, tussen Doelengracht en Cleveringaplaats, echt weg moeten om daar en eromheen het grootse nieuwbouwplan voor een ’Humanities campus’ uit te voeren. De bewoners en hun buren vinden dat onzin, en ook corporatie De Sleutels zelf blijft pal achter haar huurders staan.

,,De Doelengracht steunt het Doelencomplex’’, zegt Paul de Beurs strijdbaar na afloop van een klankbordgroepbijeenkomst, waar betrokken partijen de definitieve uitgangspunten voor de nieuwe campus te zien kregen. Hij vindt het stuitend dat gemeente en universiteit ín een apart traject’ herhuisvesting voor de huidige bewoners proberen te regelen. ,,We zullen ze herinneren aan de drie waarden van Cleveringa: vrijheid, gerechtigheid en waarheid. Moreel ben je verplicht het met de bewoners eerst te regelen.’’

Erfpacht

Het gebouw is van De Sleutels, maar de grond van de gemeente, die het terrein in erfpacht uitgeeft. Als de gemeente de erfpachtovereenkomst opzegt, wordt zij zelf huisbaas. Omwonenden vragen zich af of dat geen misbruik is van bevoegdheden en toetsen die vraag ook graag bij de rechter. ,,Al moeten we misschien wel naar de Kroon, als het erom gaat een onteigeningsprocedure tegen te houden’’, zegt Doelengrachtbewoner Yung Lie. ,,Dat moet dan maar. Sommige van die mensen zijn al sinds de jaren tachtig mijn buren.’’

De nieuwe campus van de Universiteit Leiden op het Doelenterrein wordt maximaal 20 meter hoog. Dat bleek uit de definitieve stedenbouwkundige en esthetische uitgangspunten die de gemeente in de Oude Sterrewacht presenteerde. Het plan behelst het hele universitaire gebied in de buurt. Het Huizingagebouw op de hoek met het Paterstraatje blijft ongemoeid. Op de plaats van de 58 sociale woningen aan de Sebastiaandoelen komen vijftig kleine kamers terug, bovenop een nieuw onderwijsgebouw. De gemeente en de universiteit hebben voor herhuisvesting van de huidige bewoners een ’apart traject’ opgezet. Onder meer de Kaasmarkt, de Paviusstraat en de Kaiserstraat zijn in beeld, maar ook andere plekken worden nog onderzocht.

Geheim

De gemeente wil de definitieve uitgangspunten nog geheim houden tot burgemeester en wethouders ze 23 maart formeel vaststellen. Wethouder Paul Dirkse (D66) wil er niets over kwijt. Bewoners en omwonenden, die vier jaar geleden overvallen werden door een brief van de universiteit met de mededeling dat ze weg moesten, hebben daar geen boodschap aan. Zij grijpen elke mogelijkheid aan de plannen tegen te houden waarvoor hun appartementen gesloopt moet worden, en geven na afloop graag tekst en uitleg.

De nieuwe gebouwen krijgen, zoals eerder toegezegd, maximaal vijf bouwlagen. Ze reiken daarmee tot 20 meter. De bovenste lagen worden ’teruggelegen’ gebouwd. Aan de Sebastiaandoelen is het gebouw daardoor aanvankelijk dertien meter hoog en loopt de hoogte naar achteren toe op. Volgens de gemeente zorgen die regels ervoor dat een ontwerp straks goed aansluit bij de huidige bebouwing en is de monumentencommissie er lovend over.

Schrijnend

De bewonerscommissie was gisteravond bij de klankbordbijeenkomst aanwezig om de betrokken partijen het nog eens te zeggen: „Dit plan doorzetten is extra schrijnend omdat sloop helemaal niet nodig is (zij steunt voor die bewering op een contra-expertise die ze liet uitvoeren, red.). Maar de universiteit wil zo graag het hele Doeleneiland voor zichzelf hebben, dat aan belangen van bewoners volledig voorbij gegaan is.”

Ook het conflict tussen de gemeente en woningcorporatie De Sleutels, die zich aansloot bij het verzet en eigenaar is van de sociale woningen, is nog niet opgelost. „Wij wachten de plannen van de gemeente en de ontwikkelingen af, Met belangstelling uiteraard”, aldus Sleutels-directeur Gerda van den Berg. „Wij staan nog steeds achter onze bewoners.”

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.