Een gevlochten diamant bij Leiden: tijdelijk knooppunt A44/N206 naar Amerikaans model

Rechtdoor over de N206 gaat voorlopig via een flinke slinger.
Leiden

De oprit vanuit Leiden of Katwijk richting Amsterdam en Den Haag is de komende tweeënhalf jaar een bijzondere. Vanwege de aanleg van de Rijnlandroute wordt knooppunt Leiden-West (A44/N206) tijdelijk ingericht als een ’gevlochten diamantaansluiting’ naar Amerikaans model.

De nieuwe situatie wordt vanaf 27 mei aangelegd. Aannemerscombinatie Comol5 heeft de oplossing bedacht om de aansluiting Leiden-West bereikbaar te houden tijdens de aanleg van de RijnlandRoute.

Het nieuwe knooppunt ziet er in eerste instantie misschien wat apart uit. Verkeer sorteert eerder aan de linkerkant voor om de A44 op te rijden. Voor verkeer dat op de N206 blijft, betekent dat een lange slinger in de weg. Met behulp van verkeerslichten, belijning, verkeersborden, barrières en schermen tussen de rijstroken wordt het verkeer in goede banen geleid. Het idee achter deze inrichting is dat verkeer minder vaak hoeft te kruisen.

Om de huidige aansluiting naar de tijdelijke situatie om te bouwen, vinden er in de nachten voorafgaand aan de ombouw voorbereidende werkzaamheden plaats. Daarvoor is het aantal rijstroken per richting beperkt in de nachtelijke uren. Meer informatie over de planning is begin mei bekend. Op www.comol5.nl/leidenwest heeft Comol 5 filmpjes gezet om weggebruikers alvast vier routes van de aansluiting te laten verkennen.

In de definitieve situatie, vanaf 2022, komen er aparte op- en afritten naar en van de A44 in de verschillende richtingen. Hierdoor worden verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen, dankzij vrije rechtsaf bewegingen hoeft verkeer elkaar minder te kruisen. Voor fietsers komt er een fietstunnel door Leiden-West.

Lees ook: Hoe moet de tunnelboor voor de Rijnlandroute gaan heten? en Een klus van 100 miljoen euro: Boskalis mag volgende stuk Rijnlandroute bouwen

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.